Azure IoT Hub client SDK portable libraries are available on NuGet

29. března 2016

We have a PCL package available on NuGet.org. The PCL library supports Android, iOS, Windows 10 (UWP) and Windows Phone (WinRT). Android and iOS support was made possible thanks to Xamarin. This initial release enables the client to run over HTTP.

Bezplatný účet

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Začněte zdarma

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Aktivovat teď

Nováčci

Zapojte se do programu BizSpark a získejte služby Azure zdarma

Další informace