Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Podpora služby Azure IoT Edge v Azure DevOps Project a Azure Pipelines

Datum publikování: 09 srpna, 2019

Jsme pyšní, že čím dál víc zákazníků používá Azure IoT Edge k balení cloudových úloh do standardních kontejnerů a nasazování na zařízení IoT Edge, a s potěšením oznamujeme, že podpora služby IoT Edge v Azure DevOps Project a Azure Pipelines je obecně dostupná. Vývojáři můžou snadno nastavit kanály CI/CD pro projekty IoT Edge pomocí osvědčených postupů. K hlavním funkcím patří:

  • Sestavení imagí modulů pro IoT Edge pro cílovou platformu pomocí výběru z rozevíracích nabídek
  • Nasdílení změn imagí modulů pro IoT Edge do Azure Container Registry, Docker Hubu nebo vlastních místních registrů
  • Generování manifestu nasazení IoT Edge pro víc prostředí pomocí proměnných
  • Nasazení modulů pro IoT Edge ve velkém měřítku v kanálu verze
  • Inicializace nových projektů IoT Edge s doporučenými postupy pro CI/CD pomocí pár kliknutí pomocí Azure DevOps Project pro Azure IoT Edge

 

Pokud chcete zobrazit naše doporučené postupy pro CI/CD, můžete vytvořit projekt IoT Edge DevOps pomocí několika kliknutí. To vám přinese následující:

  • Testování jednotek kódu modulů pro IoT Edge v kanálu buildu
  • Víc fází vydání verze pro účely vývoje, kontroly jakosti a produkce
  • Akceptační test sestavení k ověření sestaveného modulu a vrácení nasazení zpět v každé fázi vydání verze

 

Přečtěte si všechno o technických funkcích IoT Edge v příručce vývojáře pro IoT Edge. Přejděte k projektu Azure DevOps pro IoT Edge a začněte sestavovat vlastní řešení IoT Edge pomocí Azure DevOps!

  • Azure IoT Edge
  • Features

Související produkty