Přeskočit na hlavní obsah

Rozhraní API Azure HDInsight 2018-06-01 verze Preview se 30. listopadu 2024 vyřadí z provozu

Datum publikování: 09 prosince, 2021

Společnost Microsoft vydává novou verzi rozhraní API pro Azure HDInsight, která zjednodušuje a aktualizuje návrh rozhraní API. Nové rozhraní API 2021-06-01 zahrnuje funkce, jako je vytváření clusterů se zónami dostupnosti, podpora privátního propojení a konfigurace privátních koncových bodů. Vzhledem k těmto vylepšením se rozhraní API Azure HDInsight 2018-06-01verze Preview dne 30. listopadu 2024 vyřadí z provozu.

Požadovaná akce:
Nejpozději do 30. listopadu 2024 začněte využívat nové rozhraní API, a to podle pokynů v tématu Azure HDInsight REST API.  Po 30. listopadu 2024 už verze 2018-06-01-preview nebude fungovat.

Mezi klíčové změny rozhraní API, které je potřeba aktualizovat, patří:

  • Změna vlastnosti umístění z nepovinné na povinnou
  • Odebrání vmzises a vmsize_filters
  • Přejmenování dvou stávajících vlastností pro dodržení formátu CamelCase

Nápověda a podpora
Pokud máte plán podpory a potřebujete technickou pomoc, vytvořte žádost o podporu.  

  • HDInsight
  • Pricing & Offerings
  • SDK and Tools
  • Services
  • Open Source

Související produkty