Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Vylepšení podnikového zabezpečení ve službě Azure HDInsight

Datum publikování: 19 května, 2020

Pro Azure HDInsight jsou k dispozici tři nová vylepšení funkcí zabezpečení.

Využijte klíče spravované zákazníkem se službou Azure Key Vault a zajistěte šifrování neaktivních uložených dat v různých typech clusterů. Další informace o tom, jak tuto funkci povolit, najdete v dokumentaci.

Vynucujte při vytváření clusterů protokol TLS verze 1.2 nebo novější tím, že zvolíte minimální povolenou verzi protokolu TLS. Pokud chcete nastavit verzi protokolu TLS, postupujte podle pokynů v naší dokumentaci.

Využijte zprostředkovatele ID služby HDInsight, který je teď ve verzi Preview, a povolte vícefaktorové ověřování (MFA) pro uživatele, kteří přistupují k Apache Ambari v clusterech HDInsight. Zprostředkovatel ID služby HDInsight přidává do brány podporu moderního ověřování a umožňuje klientům, kteří podporují OAuth, aby se v clusteru ověřovali bez zadávání hesla. Pokud chcete povolit zprostředkovatele ID služby HDInsight a upgradovat vlastní klientské aplikace, projděte si pokyny v naší dokumentaci.

Další informace o zprostředkovateli ID služby HDInsight

Další informace o protokolu TLS

Další informace o šifrování disků s využitím klíčů

  • HDInsight
  • Features
  • Security

Související produkty