NYNÍ K DISPOZICI

Azure DevTest Labs – Výstrahy zabezpečení pro testovací prostředí

Datum publikování: 04 března, 2020

Využijte možnost zobrazit výstrahy služby Azure Security Center pro prostředí Azure Resource Manageru nasazená prostřednictvím služby Azure DevTest Service. 

Security Center automaticky shromažďuje, analyzuje a integruje data protokolu z vašich prostředků Azure, sítě a připojených partnerských řešení, jako jsou brány firewall a řešení ochrany koncových bodů, aby se zjistily skutečné hrozby a snížil počet falešných poplachů. Seznam upřednostňovaných výstrah zabezpečení se zobrazí ve službě Security Center spolu s informacemi, které potřebujete k rychlému prozkoumání problému, a doporučeními týkajícími se řešení útoku.

Tato funkce vám umožní dostávat aktuální informace o všech upozorněních a doporučeních souvisejících se zabezpečením, abyste mohli zajistit zabezpečení svých prostředí.

Další informace o výstrahách zabezpečení pro prostředí ve službě Azure DevTest Labs

  • Azure DevTest Labs
  • Security

Související produkty