Přeskočit navigaci

Aktualizace služby Azure API Management z 4. dubna

Datum publikování: 05 dubna, 2019

4. dubna jsme spustili pravidelnou aktualizaci služby Azure API Management. Tato aktualizace zahrnuje následující opravy chyb, změny a nové funkce:

 • Nyní je možné aktualizovat vlastnost isBuffered pro Logger pomocí volání PUT pro Logger nebo nastavením pomocí šablon ARM.

 • Nyní jde odebrat identitu spravované služby přidruženou službě pomocí volání služby PATCH s polem "identity": { "type": "None" }.

 • Nyní jde použít zásadu CORS na všechny rozsahy.
 • Exportovaný soubor specifikace OpenAPI bude mít přítomný parametr requestBody jen tehdy, pokud bude určen. Dřív byl requestBody prázdný objekt {}, a to i pro žádosti HEAD a OPTIONS.
 • Opravili jsme chybu zásady kvóty, která způsobovala intenzivní využití procesoru.
 • Opravili jsme chybu synchronizace konfigurace, která mohla působit pro existující rozhraní API a operace občasné odpovědi typu 404 – Nenalezeno.
 • Nyní je možné vytvořit uživatele s nevyřízeným stavem pomocí volání rozhraní REST API.
 • Nově registrovaní uživatelé už nemusí znovu zadávat své heslo při kliknutí na odkaz pro potvrzení z e-mailu.
 • Při vytváření revize pomocí volání PUT API platí nová omezení:
  • Všechny revize rozhraní API musí mít stejné následující parametry: Name, Path, Description, Protocols, ApiVersion, ApiVersionDescription a ApiVersionSetId.

  • Tyto vlastnosti lze změnit jen pro aktuální verzi a změny se propagují do všech revizí tohoto rozhraní API.

Aktualizace nasazujeme postupně. Než se aktualizují všechny aktivní instance služby, obvykle to trvá týden nebo déle.

 • API Management
 • Features

Související produkty