Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Automatické umístění virtuálního počítače a Azure Virtual Machine Scale Sets k dispozici ve službě Dedicated Host

Datum publikování: 11 prosince, 2020

Můžete zjednodušit nasazování a zvýšit škálovatelnost prostředí služeb Azure Dedicated Host prostřednictvím dvou nových funkcí, které jsou teď obecně dostupné:

  • Můžete zrychlit nasazování virtuálních počítačů Azure ve službě Dedicated Host tím, že platformu necháte vybrat, do které skupiny hostitelů se jednotlivé virtuální počítače nasadí.
  • Současně se službou Dedicated Host můžete také využít Virtual Machine Scale Sets. Tato nová funkce umožňuje IT organizacím používat škálovací sady napříč několika vyhrazenými hostiteli, kteří jsou součástí skupiny vyhrazených hostitelů.

Tyto nové funkce vám umožní jednodušší správu aplikací běžících na vyhrazených hostitelích ve velkém.

Další informace

  • Virtual Machine Scale Sets
  • Služba Virtual Machines
  • Compliance
  • Features
  • Pricing & Offerings