VE VERZI PREVIEW

Ověřování výchozího přenosu dat Stream Analytics do služby Azure Blob Storage pomocí spravovaných identit

Aktualizováno: 17 července, 2019

Azure Stream Analytics podporuje ověřování spravovaných identit pro výchozí přenos dat do služby Azure Blob Storage. Identita je spravovaná aplikace registrovaná ve službě Azure Active Directory, která reprezentuje konkrétní úlohu Stream a dá se využít k ověření pro cílový prostředek. Spravované identity eliminují omezení uživatelských metod ověřování, jako je třeba nutnost opakovaného ověření kvůli změně hesla nebo vypršení platnosti tokenu uživatele, ke kterému dochází každých 90 dnů.

  • Azure Stream Analytics
  • Blob Storage
  • Features

Related Products