Protokolování auditu služby Azure Database for PostgreSQL je teď ve verzi Preview

Publikováno dne středa 18. září 2019

Protokolování auditu služby Azure Database for PostgreSQL prostřednictvím rozšíření PGAudit je teď ve verzi Preview. Vytvářejte protokoly auditu pro události, jako je čtení, zápis, změna role a DDL, pomocí rozšíření PostgreSQL pro audit. Protokoly je možné uložit do účtu úložiště, odeslat do centra událostí nebo k nim zadávat dotazy v protokolech služby Azure Monitor.

Další informace

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features