Síťová zařízení

Používejte v Azure oblíbená síťová virtuální zařízení

Síťová zařízení v Azure

Síťová zařízení v Azure podporují síťové funkce a služby ve formě virtuálních zařízení (virtuálních počítačů) v nasazeních a virtuálních sítích zákazníků. Dostupná jsou síťová zařízení od Microsoftu i od jiných výrobců. Mezi síťová zařízení od Microsoftu patří Azure VPN Gateway a Azure Application Gateway. Dají se nasadit a spravovat pomocí rozhraní API pro správu služeb Azure a souvisejících sad SDK (PowerShell a další). Síťová zařízení od jiných výrobců se dají koupit a nasadit pomocí Azure Marketplace.

Azure VPN Gateway

Azure VPN Gateway slouží jako brána propojující vaše úlohy v Azure Virtual Network s vašimi místními weby. Služby Azure VPN Gateway se k místním webům připojují pomocí tunelů IPsec Site-to-Site (S2S) VPN. U tunelů IPsec/IKE VPN brány provádějí ověřování IKE typu handshake a vytvářejí tunely IPsec S2S VPN mezi službami Virtual Network a místními weby. Azure VPN Gateway taky podporuje sítě Point-to-Site (P2S) VPN, které zákazníkům umožňují z libovolného místa v internetu zajistit propojení klientů VPN se službami Virtual Network v Azure.

Síťová zařízení od jiných výrobců v Azure

Azure taky podporuje širokou škálu síťových zařízení jiných výrobců, mimo jiné Firewall webových aplikací (WAF), firewally, brány/směrovače, Application Delivery Controller (ADC) a nástroj na optimalizaci sítě WAN. Zákazníci si tato síťová zařízení můžou koupit prostřednictvím Azure Marketplace a nasadit do svých virtuálních sítí a nasazení.

Tyto výkonné služby pomáhají při vytváření síťových řešení