Přeskočit na hlavní obsah

Smíšená realita Azure

Smíšená realita pro každého vývojáře a každou firmu

Demystifikace smíšené reality

Smíšená realita je kombinací fyzického a digitálního světa. Digitální informace jsou ve smíšené realitě reprezentované hologramy (objekty tvořenými světlem a zvuky), které se zobrazují v prostoru kolem vás. Prostřednictvím umělé inteligence tyto hologramy reagují na příkazy a interagují s povrchy reálného světa v reálném čase. Výsledkem je přirozenější a intuitivnější prostředí. Stručně řečeno, smíšená realita pomáhá vdechnout vaší práci a vašim datům život, kdykoli a kdekoli to potřebujete. Začněte ještě dnes pomocí inteligentních služeb, špičkového hardwaru a multiplatformních nástrojů sestavovat bezpečná řešení smíšené reality založená na spolupráci.

Inteligentní služby

Udělejte si ze světa plátno pro vaše aplikace. Sestavujte aplikace s prostorovými možnostmi a zajistěte 3D školení, prediktivní údržbu zařízení, kontroly návrhu a další úlohy v kontextu prostředí vašich uživatelů.

Špičkový hardware

Prostřednictvím HoloLens 2 a Azure Kinect DK máte k dispozici naše nejlepší senzory hloubky a počítačové zpracování obrazu. Můžete tak sestavovat řešení pro nejdůležitější scénáře a soustředit se na to, na čem záleží: na kód.

Podpora pro víc platforem

Dokumentace a podpora pro mobilní zařízení a zařízení HoloLens umožňují zaujmout větší cílové skupiny. Vývojářské nástroje pro širokou škálu platforem vám umožní sestavovat způsobem, kterému dáváte přednost.

Důvěryhodné cloudové zabezpečení

Vstupte s důvěrou do světa rozšířené reality se zajištěním dodržování předpisů a ochrany osobních údajů na podnikové úrovni. Integrované nástroje pro zabezpečení a inteligentní funkce vám umožní snadno detekovat hrozby nebo mezery a vyřešit je.

"The 2D screen cannot convey a problem that's so complicated. You add augmented reality to that, and you can understand what's really happening."

Paul Mihalic, vynikající softwarový architekt, Bentley Systems

Tvorba užitečnějších a relevantnějších prostředí s využitím inteligentních služeb

Služby smíšené reality Azure vám umožní zpřístupnit to, na co je odborník každý z nás – třírozměrný fyzický svět, která nás obklopuje. Pomozte lidem efektivněji vytvářet, učit se a spolupracovat zachycením a znázorněním digitálních informací v kontextu jejich práce a světa. Přeneste 3D na mobilní zařízení, náhlavní soupravy a další nepropojená zařízení. S využitím Azure pomozte zajistit ochranu vašich nejcitlivějších informací.

Tvorba aplikací smíšené reality přizpůsobených prostoru pro více uživatelů s využitím Spatial Anchors

Vyzkoušejte Spatial Anchors

3D bez kompromisů s využitím služby Remote Rendering

Další informace o Remote Renderingu

Automatické přiřazení a ukotvení 3D obsahu k objektům ve fyzickém světě

Vyzkoušejte Object Anchors

Získání lepší prostorových představ prostřednictvím špičkového hardwaru

Pokročilé senzorové technologie umožňují shromažďovat podrobná data o fyzických prostředích, včetně lidí a věcí v nich. Díky špičkovému zařízení pro smíšenou realitu se vaše pracovní síla může stát jádrem moderního obchodního řešení.

Sestavujte pokročilé modely pro počítačové zpracování obrazu a řeči s využitím sady pro vývojáře a počítačové periferie, která nabízí naše nejlepší senzory pro umělou inteligenci (AI).

Další informace o Azure Kinect DK

Spolupracujte nad interaktivními hologramy a využijte přitom nepropojené náhlavní soupravy pro smíšenou realitu a sadu řešení sestavených pro vaši firmu.

Další informace o HoloLens 2

Sestavování pro širokou cílovou skupinu s využitím podpory pro víc platforem

Zajistěte výhody smíšené reality napříč mobilními zařízeními, náhlavními soupravami, počítači a platformami rozšířené reality (AR). Azure Kinect DK podporuje Windows a Linux (Preview) a služby smíšené reality v Azure podporují vývoj pro HoloLens, iOS a Android.

Zajištění zabezpečených prostředí smíšené reality pro více uživatelů v důvěryhodném cloudu

Přední firmy využívající smíšenou realitu

Trimble Inc.
Kognitive Spark
Datová síť
Equinor