Traffic Manager

Směrování příchozího provozu kvůli vysokému výkonu a dostupnosti

Funkce produktů

  • Zajištění vysoké dostupnosti aplikací pomocí několika možností automatického převzetí služeb při selhání
  • Zrychlení odezvy aplikací díky využití směrování podle výkonu
  • Bezproblémová kombinace místních a cloudových systémů
  • Zajištění podnětných analýz na základě vzorů a objemů přenosu uživatelů

Zákazníci, kteří v současnosti spouštějí Traffic Manager v Azure

Vyrovnávání zatížení na základě DNS

Azure Traffic Manager funguje ve vrstvě DNS a na základě vámi zvolené metody směrování rychle a efektivně směruje příchozí žádosti DNS. Příkladem může být odesílání žádostí do nejbližších koncových bodů, které vylepšuje rychlost odezvy vašich aplikací. Další informace.

Volba možností flexibilního směrování provozu

Azure Traffic Manager nabízí čtyři typy směrování provozu na základě DNS:
převzetí služeb při selhání, podle výkonu, podle geografického umístění a vážené kruhové dotazování (WRR, Weighted Round Robin).
Vyberte si metodu, která je pro vás nejvhodnější, nebo je kombinujte pomocí vnořených profilů.

Méně výpadků aplikací

Traffic Manager může zlepšit dostupnost důležitých aplikací díky monitorování služeb Azure nebo externích webů a služeb a automatickému směrování zákazníků do dalšího nejlepšího umístění, když dojde k chybě.

Vyšší výkon aplikací a rychlejší poskytování obsahu

Traffic Manager urychluje odezvu aplikací a poskytování obsahu tím, že směruje zákazníky do koncových bodů Azure nebo do externího umístění s nejnižší síťovou latencí.

Distribuce uživatelského provozu do více míst

Traffic Manager může směrovat zákaznický provoz a distribuovat ho napříč několika místy, třeba na víc cloudových služeb nebo webových aplikací Azure. Traffic Manager vám také může pomoct zajistit geofencing, a to pomocí metody geografického směrování.

Využití s místním datovým centrem

Traffic Manager představuje oblíbenou možnost i pro místní scénáře, včetně typů přenosu do cloudu (burst-to-cloud), migrace do cloudu (migrate-to-cloud) nebo převzetí služeb cloudem při selhání (failover-to-cloud). Využijte ho při upgradu nebo údržbě místního datacentra a omezte tak dopad na zákazníky.

Geografická ochrana uživatelů vašich aplikací

Traffic Manager poskytuje možnosti geografického směrování, aby se zajistila lokalizace obsahu a dodržování nařízení o suverenitě dat. Použití geofencingu umožňuje, aby uživatelé, kteří se připojují z konkrétních geografických oblastí, byli směrováni na konkrétní koncové body.

Získání užitečných přehledů o vašich uživatelích

Využijte v Traffic Manageru možnost Zobrazení přenosů a podívejte se, odkud se vaši uživatelé připojují a jaké je kvalita jejich digitálního prostředí.

Související produkty a služby

Azure DNS

Hostování vaší DNS domény v Azure

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Application Gateway

Vytváření zabezpečených škálovatelných a vysoce dostupných webových front-endů v Azure

Začínáme používat Traffic Manager