Přeskočit navigaci

Traffic Manager

Směrování příchozího provozu pro zajištění vyššího výkonu a dostupnosti

Zákazníci, kteří v současnosti spouštějí Traffic Manager v Azure

Volba možností flexibilního směrování provozu

Azure Traffic Manager nabízí čtyři metody směrování provozu: převzetí služeb při selhání, podle výkonu, podle zeměpisného umístění a vážené kruhové dotazování (Weighted Round Robin). Vyberte si metodu, která je pro vás nejvhodnější, nebo je kombinujte pomocí vnořených profilů.

Méně výpadků aplikací

Traffic Manager může zlepšit dostupnost důležitých aplikací díky sledování služeb Azure nebo externích webů a služeb i díky automatickému směrování zákazníků do nového umístění, když dojde k chybě.

Vyšší výkon aplikací a rychlejší poskytování obsahu

Traffic Manager urychluje odezvu aplikací a poskytování obsahu tím, že směruje zákazníky do Azure nebo do externího umístění s nejnižší síťovou latencí.

Distribuce uživatelského provozu do více míst

Traffic Manager může směrovat zákaznický provoz tak, aby se distribuoval napříč několika místy, třeba na víc cloudových služeb nebo webových aplikací Azure. Traffic Manager může použít distribuci rovnoměrnou nebo s poměrným zatížením.

Využití s místním datovým centrem

Traffic Manager představuje oblíbenou možnost i pro místní scénáře, včetně typů přenosu do cloudu (burst-to-cloud), migrace do cloudu (migrate-to-cloud) nebo převzetí služeb cloudem při selhání (failover-to-cloud). Využijte ho při upgradu nebo údržbě místního datacentra a omezte tak dopad na zákazníky.

Související produkty a služby

Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Cloud Services

Vytváření vysoce dostupných a neomezeně škálovatelných cloudových aplikací a rozhraní API

Začínáme používat Traffic Manager