Traffic Manager

Geografické směrování příchozího provozu pro zajištění lepšího výkonu a dostupnosti

Zákazníci, kteří v současnosti spouštějí Traffic Manager v Azure

Volba možností flexibilního směrování provozu

Azure Traffic Manager nabízí tři možnosti směrování provozu: převzetí služeb při selhání, podle výkonu nebo vážené kruhové dotazování (Weighted Round Robin). Vyberte si ten, který bude vyhovovat vašemu použití nebo scénáři.

Méně výpadků aplikací

Traffic Manager může zlepšit dostupnost důležitých aplikací díky sledování webů a služeb v systému Azure nebo externích systémů a služeb i díky automatickému směrování uživatelů do nového umístění, když dojde k chybě.

Vyšší výkon aplikací a rychlejší poskytování obsahu

Traffic Manager urychluje odezvu aplikací a poskytování obsahu tím, že směruje uživatele do služby Azure nebo do externího umístění s nejnižší síťovou latencí.

Distribuce uživatelského provozu do více míst

Traffic Manager může směrovat uživatelský provoz tak, aby se distribuoval napříč několika místy, třeba na víc cloudových služeb nebo webových aplikací Azure. Traffic Manager může použít distribuci rovnoměrnou nebo s poměrným zatížením.

Využití s místním datovým centrem

Traffic Manager představuje oblíbenou možnost i pro místní scénáře, včetně typů přenosu do cloudu (burst-to-cloud), migrace do cloudu (migrate-to-cloud) nebo převzetí služeb cloudem při selhání (failover-to-cloud). Využijte ho při upgradu nebo údržbě místního datacentra a omezte tak dopad na zákazníky.

Související produkty a služby

Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu minut

App Service

Vytváření webových a mobilních aplikací pro libovolnou platformu a zařízení

Cloud Services

Vytváření vysoce dostupných a neomezeně škálovatelných cloudových aplikací a rozhraní API

Začínáme používat Traffic Manager