Přeskočit navigaci

SQL Database

Inteligentní relační cloudová databázová služba

Azure SQL Database je inteligentní plně spravovaná relační cloudová databázová služba, která poskytuje nejširší kompatibilitu stroje SQL Serveru a nativní podporu virtuálních sítí, takže můžete migrovat databáze SQL Serveru beze změny vašich aplikací. Zrychlete vývoj aplikací a zjednodušte a zefektivněte správu pomocí nástrojů SQL, které rádi používáte. Využijte integrované inteligentní funkce, které se učí aplikační postupy a adaptují se pro zajištění maximálního výkonu, spolehlivosti a ochrany dat.

Migrace databází SQL Server beze změn aplikací

SQL Database Managed Instance poskytuje nejširší kompatibilitu stroje SQL Serveru a nativní podporu virtuálních sítí, takže můžete migrovat databáze SQL Serveru do služby SQL Database Managed Instance bez změny vašich aplikací. Managed Instance umožňuje kombinovat bohaté možnosti SQL Serveru s provozními a finančními výhodami inteligentní splně spravované služby. Managed Instance je nejlepším řešením, pokud migrujete velký počet již existujících databází SQL Serveru z místních nebo virtuálních počítačů do služby SQL Database.

Další informace o postupech migrace databází do Azure

Vyladění a ochrana vaší databáze s využitím integrované inteligence

SQL Database využívá integrované inteligentní funkce, které se učí vaše jedinečné databázové postupy a automaticky ladí databázi pro zajištění lepšího výkonu a ochrany. Detekce hrozeb nepřetržitě monitoruje vaši databázi, detekuje potenciálně škodlivé aktivity a při zjištění takové aktivity vás upozorní, abyste mohli odpovídajícím způsobem zasáhnout.

Zabezpečení vaší aplikace a zajištění dostupnosti

Využijte možnost vytvářet aplikace s vylepšeným zabezpečením v cloudu s využitím pokročilých integrovaných funkcí ochrany a zabezpečení, které dynamicky maskují citlivá data a šifrují je v neaktivním uloženém stavu i při přenosu. Zajistěte vysokou dostupnost se třemi aktivními replikami a integrovaným automatickým převzetím služeb při selhání, které zaručují smlouvu SLA s 99,99% dostupností. Aktivní geografická replikace vám umožní zrychlit zotavení z katastrofických selhání a místních výpadků a dosáhnout plánovaného bodu obnovení kratšího než 5 sekund. Díky fyzickému a provoznímu zabezpečení SQL Database pomáhá splnit i ty nejpřísnější požadavky dodržování předpisů, jako jsou ISO/IEC 27001/27002, Fed RAMP/FISMA, SOC, HIPPA a PCI DSS.

Optimalizace výkonu pro úlohy

Jak poptávka po vaší aplikaci roste od několika málo až po miliony zařízení a zákazníků, SQL Database se průběžně škáluje s minimálními prostoji. Kromě toho SQL Database poskytuje funkci OLTP v paměti, která zajišťuje až 30krát lepší propustnost a latenci úloh zpracování transakcí oproti tradičním tabulkovým a databázovým strojům a poskytuje rychlejší obchodní přehledy díky až 100krát rychlejším dotazům a sestavám oproti tradičnímu úložišti založenému na záznamech.

Další informace o inteligentní optimalizaci výkonu

Práce v upřednostňovaných vývojových prostředích

SQL Database vám umožňuje soustředit se na to, v čem jste nejlepší – na vytváření skvělých aplikací. Bez problémů umožněte DevOps tím, že budete vyvíjet v kontejnerech SQL Serveru a nasazovat do služby SQL Database pomocí snadno použitelných nástrojů, které už máte, jako je sada Visual Studio a aplikace SQL Server Management Studio. Nebo vytvářejte aplikace s využitím Pythonu, Javy, Node.js, PHP, Ruby a .NET na platformách macOS, Linux a Windows a dodávejte je s rychlostí a efektivitou, jaké vaše podnikání vyžaduje.

Vytváření víceklientských aplikací s využitím efektivity a izolace zákazníků

Pokud jste vývojář aplikací SaaS a vytváříte víceklientské aplikace, které mají sloužit velkému počtu zákazníků, často musíte dělat kompromisy, co se zákaznického výkonu, efektivity a zabezpečení týče. SQL Database odstraňuje kompromisy, pomáhá maximalizovat využití prostředků a spravovat tisíce databází jako jednu a současně pomocí elastických fondů zajišťuje model jednoho zákazníka na databázi.

Zákazníci využívající službu SQL Database

 • CarMax
 • M Files
 • Asos
 • Umbraco
 • Snelstart
 • Csi
 • Aluvii
 • Quest
 • Stackify
 • gep
 • Quorum
 • Jet.com

Co vám SQL Database umožňuje?

Migrace hromadných dat

Import a migrace hromadných dat z místního prostředí nebo jiných poskytovatelů cloudových služeb do SQL Database ještě nikdy nebyly tak snadné. Využijte výkon Azure k transformaci nestrukturovaných a semistrukturovaných plochých souborů nebo migrujte celé schéma databáze přímo do SQL Database a vytvořte použitelné datové produkty pro analýzy, generování sestav nebo inteligentní aplikace.

Migrace aplikací založených na SQL

Využití výhod koncových bodů SQL Database pro replikaci transakcí umožňuje aplikacím, aby bez problémů fungovaly v místním prostředí i v Azure. Snadná replikace dat mezi několika službami SQL Database umožňuje izolovat klíčové úlohy od déle běžících analytických dotazů. Díky využití synchronizace dat Azure a transakční replikace budou vývojáři schopni modernizovat aplikace po úrovních, od místního prostředí po hybridní, a plně se přesunout do cloudu.

Zpracování streamovaných dat pro analytické přehledy

Pomocí produktů Microsoftu nebo různých opensourcových produktů, které běží na platformě Azure, se vysokorychlostní streamovaná data dají snadno využívat, racionalizovat a ukládat v SQL Database. Tyto nové datové proudy pomohou zajistit další inteligentní funkce pro aplikace, analytické přehledy a vytváření provozních sestav.

Zjednodušení složitých datových prostředí

Zjednodušení celého datového portfolia, od nasazení bez serveru a nových datových proudů až po migraci stávajících datových prostředků, je díky integrovaným službám napříč Azure snadné. Propojte nové zdroje dat se stávajícími daty v bezproblémovém prostředí, které je pro zákazníky cennější a přináší jim nové poznatky.

Doporučené materiály k SQL Database

Zatím službu SQL Database neznáte?

Přečtěte si o službě Azure SQL Database a zjistěte, jestli je naše inteligentní, plně spravovaná databázová služba vhodná pro vaše aplikace, včetně scénářů víceklientských aplikací SaaS nebo obchodních aplikací. Podívejte se na toto krátké video a zjistěte, jak můžete zprovoznit vaši první službu SQL Database během několika minut.

Jak jednoduché to může být?

Vyzkoušejte to a přesvědčte se sami. Vytvořte svou první službu SQL Database v Azure pomocí bezplatného účtu Azure.

Jste vývojář? Máme vše, co potřebujete.

Navrhněte svou první službu SQL Database pomocí oblíbených nástrojů a architektur jako SSMS a .NET. Připojte se ke službě SQL Database s použitím oblíbených jazyků jako C#, Node.js a Python a zadávejte dotazy na data pomocí příkazů jazyka Transact-SQL.

Máte víceklientskou aplikaci SaaS?

Zjistěte, jak jednoduše implementovat aplikaci SaaS pro stovky nebo tisíce tenantů ve službě SQL Database.

Optimalizujte vaši databázi.

Udělejte další kroky k optimalizaci výkonu pomocí doporučení generovaných službou SQL Database. Potom se podívejte na další možnosti monitorování a ladění výkonu.

Související produkty a služby

SQL Server na virtuálních počítačích

Hostování podnikových aplikací SQL Serveru v cloudu

SQL Data Warehouse

Elastický datový sklad jako služba s funkcemi na podnikové úrovni

Data Factory

Snadná a škálovatelná integrace hybridních dat v podnikovém měřítku

Vytvoření SQL Database pomocí bezplatného účtu