Azure SQL Database

Vytváření aplikací, které se škálují stejným tempem jako vaše podnikání, s využitím spravovaného a inteligentního SQL v cloudu

Vytvoření další aplikace s využitím plně spravované služby Azure SQL Database

Azure SQL Database je inteligentní, škálovatelná relační databázová služba vytvořená pro cloud, která je součástí řady Azure SQL. Tato nestárnoucí a vždy aktuální služba obsahuje funkce využívající umělou inteligenci a automatizované funkce, které optimalizují výkon a odolnost za vás. Možnosti bezserverového výpočetního prostředí a úložiště Hyperscale automaticky škálují prostředky na vyžádání, abyste se mohli soustředit na vytváření nových aplikací, aniž byste se museli starat o velikost úložiště nebo správu prostředků.

Plně spravovaná databáze automatizuje aktualizace, zřizování a zálohování, abyste se mohli soustředit na vývoj aplikací.

Flexibilní bezserverové výpočetní prostředí s rychlou odezvou a úložiště Hyperscale se rychle přizpůsobí vašim měnícím se požadavkům.

Vícevrstvá ochrana, integrované kontrolní mechanismy a inteligentní detekce hrozeb zajistí zabezpečení vašich dat.

Integrovaná umělá inteligence a integrovaná vysoká dostupnost udržují výkon a odolnost ve špičce díky smlouvě SLA zaručující až 99,995 % dostupnost.

Plně spravovaná a vždy aktuální verze SQL

Vyhněte se složité konfiguraci a správě vysoké dostupnosti, ladění, zálohování a dalších databázových úloh s využitím plně spravované databáze SQL.

Zrychlete vývoj aplikací v jediném cloudu s nestárnoucí technologií SQL s využitím nejnovějších funkcí SQL Serveru a už nikdy se nebudete muset starat o aktualizace, upgrady ani ukončení podpory.

Další informace

Hyperškálování těch nejnáročnějších úloh

Překonejte omezení prostředků, která můžou mít vliv na výkon vaší aplikace. Azure SQL Database Hyperscale se přizpůsobuje měnícím se požadavkům díky rychlému škálování úložiště až na 100 TB. Flexibilní architektura nativní pro cloud umožňuje zvětšování úložiště podle potřeby a téměř okamžité zálohování a rychlé obnovení databází během několika minut bez ohledu na velikost operace s daty.

Další informace o škálovatelnosti

Optimalizace nákladů s využitím výpočetních prostředků, které se automaticky škálují

Vytvářejte moderní aplikace vlastním způsobem s využitím možností zřízených výpočetních prostředků a bezserverového výpočetního prostředí. Bezserverová úroveň služby Azure SQL Database zjednodušuje správu výkonu a pomáhá vývojářům soustředit se na rychlejší a efektivnější vytváření aplikací s využitím výpočetních prostředků, které se automaticky škálují na základě požadavků úloh.

Bezserverová úroveň služby SQL Database je ideální pro scénáře s přerušovaným a nepředvídatelným využitím. Díky tomu, že platíte po sekundách pouze za výpočetní prostředky, které využijete, dosáhnete optimálního celkového poměru cena/výkon.

Stáhnout infografiku

Úspory díky nejnižším celkovým nákladům na vlastnictví

Přejděte na službu Azure SQL Database a získejte lepší poměr cena/výkon než u ostatních poskytovatelů cloudu. Azure SQL Database dokáže splnit vaše klíčové požadavky s až 86% úsporou nákladů oproti konkurenci.1

Maximalizujte využití stávajících investic do licencí díky programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server. Využijte své licence SQL Serveru se Software Assurance a ušetřete na službě SQL Database až 55 % oproti průběžným platbám.2

Rychlejší sestavování a doručování moderních inteligentních aplikací

 • Vyvíjejte pro oblíbené platformy, včetně Windows, Linuxu a Macu, pomocí oblíbených nástrojů, jako jsou Visual Studio a Azure Data Studio.
 • K rychlejšímu sestavování inteligentních aplikací použijte oblíbené jazyky, jako jsou .NET, Java, Node.js, Ruby, PHP a Python.
 • Implementujte kanály CI/CD s využitím Azure DevOps nebo GitHubu.
 • Využijte kombinaci s Azure App Service ke správě a škálování veškerých aplikací a dat.
 • Zjednodušte integraci aplikací v .NET díky nativní podpoře ve službách SQL Database a App Service.

Společná migrace dat a aplikací v .NET

Pokročilé zabezpečení dat

Ceny inteligentní relační cloudové databázové služby

Prozkoumejte všechny cenové možnosti pro službu SQL Database a najděte si úroveň výkonu, která vyhovuje vašim úlohám.

Této službě důvěřují společnosti všech velikostí

Snížení nákladů a zajištění odpovídajícího pro zákazníky

Rychlé škálování s cílem vyhovět prudkému nárůstu poptávky velkého počtu uživatelů se ukázalo jako náročný úkol. Přečtěte si, jak společnost Icertis s využitím Azure SQL Database (bezserverové) snížila náklady a pomohla zákazníkům zajistit odpovídající úroveň výkonu, když ji potřebují.

Přečíst případovou studii

ICERTIS

Odstraňování překážek rozvoje podnikání

Přečtěte si, jak společnost Paychex migrací do služby Azure SQL Database vyřešila svůj prudký růst. Díky elastickým fondům může společnost Paychex poskytovat svou aplikaci ve velkém měřítku s vysokým výkonem a vysokou dostupností a zároveň optimalizovat své náklady.

Přečíst případovou studii

Paychex

Zvýšení výkonu a snížení nákladů díky bezserverové architektury

Zjistěte, proč společnost CampBrain očekává snížení celkových nákladů na výpočetní prostředky až o 60 %.

Přečíst případovou studii

Campbrain

Podpora růstu a inovací s využitím Hyperscale

Společnost ClearSale přerostla svou místní platformu a migrovala do služby SQL Database Hyperscale. Zjistěte, jak teď může zpracovávat prakticky neomezené množství transakcí za minutu a automaticky škálovat s ohledem na svůj růst.

Přečíst případovou studii

ClearSale

Snížení nákladů o 70 % migrací do cloudu

Ve společnosti Benesse se chtěli osvobodit od opakovaných výdajů za nahrazování serverů Oracle a v Azure viděli nákladově efektivní alternativu. Zjistěte, jak provedli migraci s nulovým dopadem na zákazníky a snížili provozní výdaje o 70 %.

Přečíst případovou studii

Benesse

Zvýšení produktivity a snížení provozních nákladů

Zjistěte, jak společnost Thomson Reuters Elite s využitím služby Azure SQL Database výrazně zrychlila uvádění na trh a snížila náklady oproti místní implementaci.

Přečíst případovou studii

Thomson Reuters

Dokumentace, školení a zdroje informací k migraci

Migrace do služby SQL Database

Začněte rovnou s využitím Centra migrace Azure.

Dokumentace

Prozkoumejte kurzy, ukázky a další dokumentaci a zjistěte, jak používat službu SQL Database.

Microsoft Learn

Rozvíjejte své znalosti a získejte certifikace s využitím praktických online kurzů.

Aktuální informace, blogy a oznámení týkající se služby Azure SQL Database

 • Azure SQL Database poskytuje následující možnosti nasazení databáze Azure SQL:

  • Jako jednoúčelová databáze s vlastní sadou prostředků spravovaných přes logický server.
  • Jako databáze v elastickém fondu se sdílenou sadou prostředků spravovaných přes logický server.

  Obecně platí, že elastické fondy jsou určené pro aplikace typu software jako služba (SaaS), kde má každý zákazník nebo tenant jednu databázi. Nakupování jednotlivých databází a jejich nadměrné zřizování kvůli splnění proměnlivých požadavků a nároků jednotlivých databází během špičky často není cenově výhodné. V případě fondů však spravujete společný výkon a kapacita databází se vertikálně navyšuje a snižuje automaticky. Náš inteligentní stroj doporučuje fondy pro databáze, kde to vzor používání vyžaduje. Podrobnosti najdete v pokynech pro elastické fondy.

 • Program Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server pomáhá maximalizovat využití stávajících investic do licencí a zrychlit migraci do cloudu. Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server je výhoda v Azure, která umožňuje používat licence SQL Serveru s aktivním Software Assurance a platit tak za službu Azure SQL Database založenou na virtuálních jádrech a spravovanou instanci Azure SQL sníženou sazbu („základní tarif“). Tuto výhodu můžete použít i v případě, že SKU není aktivní, ale nezapomeňte, že základní sazba se použije od okamžiku, kdy ji na portálu vyberete. Kredity se nevydávají zpětně.

  Zvýhodněné hybridní využití Azure můžete aktivovat přes Azure Portal, pokud doložíte, že máte dostatek aktivních licencí s programem Software Assurance.

  Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server poskytuje:

  • Možnost přesunout licence do plně spravovaného produktu PaaS (platforma jako služba). Azure je jediný cloud, který tuto možnost poskytuje. Relační databázová služba (RDS) Amazon Web Services nepodporuje používání vlastní licence (BYOL) a musí se nabízet se zahrnutou licencí.
  • Čtyři jádra v cloudu pro každé jádro v místním prostředí pro zákazníky s edicí Enterprise na úrovni služeb Pro obecné účely nebo Hyperscale.
  • Práva na 180denní duální používání, která můžete využít pro aktuální nasazení (v místním prostředí nebo v cloudu třetí strany) a v Azure a umožnit tak migraci dat.
 • Ne. Azure SQL Database je plně spravovaná databázová služba. To znamená, že Microsoft provozuje SQL Server za vás a zajišťuje jeho dostupnost a výkon. SQL Database také zahrnuje inovativní funkce pro zlepšení kontinuity podnikových procesů, mezi které patří integrovaná vysoká dostupnost. Rozsáhlé bezpečnostní portfolio umožňuje implementovat inteligentní funkce, jako je detekce hrozeb, abyste se nemuseli starat o správu nebo údržbu stovek nebo tisíců databází SQL Serveru. Projděte si úplné porovnání funkcí mezi službou Azure SQL Database a SQL Serverem.
 • Úrovně služeb založené na virtuálních jádrech se liší hlavně dostupností, typem úložiště a IOPS:

  Úroveň Pro obecné účely nabízí cenově výhodnou sadu možností výpočtů a úložiště, pro které výkon V/V nebo trvání převzetí služeb při selhání nejsou prioritou.

  Úroveň Hyperscale je vhodná pro většinu obchodních úloh a je optimalizovaná pro úlohy HTAP (Hybrid Transactional Analytical Workload) a OLTP (online zpracování transakcí), s vysoce škálovatelnou velikostí úložiště, škálováním čtení a možnostmi rychlého obnovení databází.

  Úroveň Pro důležité obchodní informace je nejvhodnější pro aplikace OLTP s vysokou rychlostí transakcí a nízkou latencí V/V. Nabízí nejvyšší odolnost proti chybám a rychlé převzetí služeb při selhání s využitím několika synchronně aktualizovaných replik.

 • Bez ohledu na vaši úroveň služeb zaručujeme dostupnost připojení mezi vaší službou Microsoft Azure SQL Database a internetovou bránou Azure alespoň 99,99 % času. Zbývajících 0,01 % je vyhrazeno pro opravy, upgrady a převzetí služeb při selhání. Další informace najdete ve smlouvě SLA. Informace o architektuře dostupnosti služby Azure SQL Database najdete v tématu Vysoká dostupnost a Azure SQL Database.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure.

1Uvedený poměr cena/výkon vychází ze studie, kterou zadal Microsoft a kterou v srpnu 2019 provedla společnost GigaOm. Tato studie srovnávala poměr cena/výkon mezi jednou instancí služby Azure SQL Database 5. generace s 80 virtuálními jádry na úrovni služby Pro důležité obchodní informace a nabídkou db.r4.16x large relační databázové služby Amazon Web Services (AWS RDS) pro SQL Server. Data pro srovnávací test pocházejí z analytického výzkumu společnosti GigaOm v terénu odvozeného z uznávaného standardního srovnávacího testu TPC Benchmark™ E (TPC-E) a jsou založená na kombinaci transakcí jen pro čtení a transakcí náročných na aktualizace, které simulují aktivity, ke kterým dochází v komplexních prostředích aplikací OLTP. Poměr cena/výkon společnost GigaOm počítá jako náklady na nepřetržitý provoz cloudové platformy po dobu tří let vydělené propustností v transakcích za sekundu. Ceny vycházejí z veřejně dostupných cen pro USA za službu Azure SQL Database v oblasti USA – východ a AWS RDS v oblasti USA – východ (Ohio) platných v srpnu 2019. Výsledné poměry cena/výkon vycházejí z konfigurací podrobně popsaných v analytickém výzkumu společnosti GigaOm v terénu. Skutečné výsledky a ceny se můžou lišit v závislosti na konfiguraci a oblasti.

2Úspory se počítají pro Managed Instance pro důležité obchodní informace s osmi virtuálními jádry v oblasti USA – východ a dobou běhu 730 hodin za měsíc. Úspory se počítají na základě plné ceny (včetně licencí) ve srovnání se základním tarifem (použití programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server), který nezahrnuje náklady na Software Assurance pro edici SQL Server Enterprise (můžou se pro jednotlivé smlouvy Enterprise lišit). Skutečná výše úspor se může lišit v závislosti na oblasti, velikosti instance a úrovni výkonu. Ceny jsou pro únor 2020 a můžou se změnit.