Přeskočit navigaci

SQL Data Warehouse

Rychlá, flexibilní a zabezpečená analytická platforma pro podniky

Rychle implementujte vysoce výkonný, globálně dostupný a zabezpečený cloudový datový sklad s nízkými náklady. Azure SQL Data Warehouse umožňuje nezávisle škálovat výpočetní funkce a úložiště a pozastavit a obnovit váš datový sklad během několika minut prostřednictvím výkonné architektury paralelního zpracování navržené pro cloud. Bez problémů vytvoříte centrum pro analýzy s nativními možnostmi připojení a službami vizualizace a integrace dat, a to všechno s využitím vašich stávajících dovedností v SQL a BI.

Prostřednictvím služby SQL Data Warehouse mohou společnosti zlepšit datové analýzy a snížit související náklady. Nabízí garantovanou 99,9% dostupnost, dodržování legislativních předpisů, integrované rozšířené funkce zabezpečení a suverenitu dat napříč více než 30 oblastmi. Díky tomu můžete sestavit datový sklad, který vyhovuje vašim potřebám a pomůže vám snížit náklady. SQL Data Warehouse se přizpůsobí vašim úlohám. Díky inteligentnímu ukládání do paměti pro zrychlení přístupu k datům a výkonu dotazování umožňuje zpracovat i ty nejnáročnější úlohy datových skladů.

Je k dispozici nová aktualizace služby SQL Data Warehouse. Díky převratnému softwaru a využití nejnovějších hardwarových inovací v datových centrech Azure zajišťuje mimořádný výkon. Zákazníci SQL Data Warehouse teď mohou očekávat výrazné zlepšení výkonu dotazování, včetně možnosti spouštět 128 souběžných dotazů a ukládat neomezený objem sloupcových dat. Díky tomu mají možnost spouštět i ty největší a nejsložitější analytické úlohy.

Využívejte data ještě víc. SQL Data Warehouse poskytuje cloudové řešení, pro které limity škálování a výkonu přestávají existovat. Díky těsné integraci Azure Databricks můžete seskupit libovolné typy dat v libovolném měřítku.

Škálování a výkon

Využívejte data ještě víc. SQL Data Warehouse poskytuje cloudové řešení, pro které limity škálování a výkonu přestávají existovat. Díky těsné integraci Azure Databricks můžete seskupit libovolné typy dat v libovolném měřítku.

Optimalizujte výkon datového skladu a snižte náklady díky škálování výpočetního výkonu a úložiště nezávisle na sobě. Pozastavením datového skladu zajistíte, že platíte jenom za prostředky, které skutečně potřebujete.

Elasticita a rozšiřitelnost

Optimalizujte výkon datového skladu a snižte náklady díky škálování výpočetního výkonu a úložiště nezávisle na sobě. Pozastavením datového skladu zajistíte, že platíte jenom za prostředky, které skutečně potřebujete.

Spolehněte se na rozšířené funkce zabezpečení a nejlepší dodržování předpisů v oboru. Služba SQL Data Warehouse je v souladu s více než 50 certifikacemi a je dostupná napříč globálními oblastmi.

Důvěryhodnost a zabezpečení

Spolehněte se na rozšířené funkce zabezpečení a nejlepší dodržování předpisů v oboru. Služba SQL Data Warehouse je v souladu s více než 50 certifikacemi a je dostupná napříč globálními oblastmi.

Kombinujte se špičkovou integrací dat a řešeními BI. SQL Data Warehouse je kompatibilní s produkty Microsoftu a předních dodavatelů integrace a vizualizace dat, jako je Tableau a Informatica.

Bezproblémová integrace

Kombinujte se špičkovou integrací dat a řešeními BI. SQL Data Warehouse je kompatibilní s produkty Microsoftu a předních dodavatelů integrace a vizualizace dat, jako je Tableau a Informatica.

Zákazníci využívající Azure SQL Data Warehouse

 • Jet.com
 • Adobe
 • Carnival Cruises
 • Kansas State University
 • LG CNS
 • Toshiba

Síť důvěryhodných partnerů

Zrychlete zhodnocení s využitím cloudového datového skladu zajištěného ekosystémem našich důvěryhodných partnerů.

 • Datometry
 • Informatica Cloud
 • MicroStrategy
 • Qlik
 • Talend
 • Tableau

Začínáme s Azure SQL Data Warehouse

Seznamte se s běžnými scénáři použití služby SQL Data Warehouse a úspěšnými strategiemi a způsoby načítání a zjistěte, jak migrovat data do služby Azure SQL Data Warehouse. Pokud potřebujete izolaci úloh nebo neomezenou souběžnost pro poskytování dat zákazníkům nebo dodavatelům, projděte si běžné vzory partnerských aplikací.

Možnosti služeb

128 souběžných dotazů a škálování až na neomezený počet dotazů s integrací Azure Analysis Services vám umožní využít data naplno.

Neomezená souběžnost

128 souběžných dotazů a škálování až na neomezený počet dotazů s integrací Azure Analysis Services vám umožní využít data naplno.

Kombinace se službami Azure HDInsight a <a href="/cs-cz/blog/unlock-your-data-s-potential-with-azure-sql-data-warehouse-and-azure-databricks/">Azure Databricks</a> umožní snadno propojit a integrovat vaše zpracovaná data do datového skladu využívajícího PolyBase a zajistí vám rychlý příjem data z různých zdrojů dat pomocí stejných dotazovacích nástrojů.

Zpracování všech druhů dat

Kombinace se službami Azure HDInsight a Azure Databricks umožní snadno propojit a integrovat vaše zpracovaná data do datového skladu využívajícího PolyBase a zajistí vám rychlý příjem data z různých zdrojů dat pomocí stejných dotazovacích nástrojů.

Zřízení tisíců výpočetních uzlů je otázkou méně než pěti minut a škálování v řádu petabajtů se zvládne za několik hodin.

Bleskově rychlé zřizování

Zřízení tisíců výpočetních uzlů je otázkou méně než pěti minut a škálování v řádu petabajtů se zvládne za několik hodin.

Využijte možnost nezávisle a elasticky škálovat výpočetní výkon a úložiště a přizpůsobit je tak vašim jedinečným obchodním potřebám.

Skutečné elastické už ve fázi návrhu

Využijte možnost nezávisle a elasticky škálovat výpočetní výkon a úložiště a přizpůsobit je tak vašim jedinečným obchodním potřebám.

Mezi integrované funkce patří koncové body služby virtuální sítě, pokročilá detekce hrozeb, nepřetržité šifrování, auditování a zjednodušený zabezpečený přístup prostřednictvím služby Azure Active Directory.

Pokročilé zabezpečení

Mezi integrované funkce patří koncové body služby virtuální sítě, pokročilá detekce hrozeb, nepřetržité šifrování, auditování a zjednodušený zabezpečený přístup prostřednictvím služby Azure Active Directory.

Využijte možnost automatického zřízení infrastruktury a optimalizace, abyste se mohli soustředit na získávání hodnoty z vašich dat.

Plně spravovaná infrastruktura

Využijte možnost automatického zřízení infrastruktury a optimalizace, abyste se mohli soustředit na získávání hodnoty z vašich dat.

Integrace s předními dodavateli vizualizací a integrace dat a podpora rozsáhlého ekosystému systémových integrátorů zrychlí zhodnocení vašeho řešení.

Silný ekosystém

Integrace s předními dodavateli vizualizací a integrace dat a podpora rozsáhlého ekosystému systémových integrátorů zrychlí zhodnocení vašeho řešení.

Služba SQL Data Warehouse je postavená na SQL Serveru, <a href="http://www.tpc.org/tpch/results/tpch_perf_results.asp">nejvýkonnějším stroji SQL</a> v oboru, a zahrnuje nejkomplexnější podporu jazyka SQL.

Špičkový stroj SQL

Služba SQL Data Warehouse je postavená na SQL Serveru, nejvýkonnějším stroji SQL v oboru, a zahrnuje nejkomplexnější podporu jazyka SQL.

Využijte výhod více než <a href="https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/compliance/complianceofferings">20 vládních a průmyslových certifikací</a>, včetně HIPPA, pro ochranu vašich dat a zachování jejich suverenity.

Nejlepší dodržování předpisů v oboru

Využijte výhod více než 20 vládních a průmyslových certifikací, včetně HIPPA, pro ochranu vašich dat a zachování jejich suverenity.

Geograficky nejdostupnější služba datového skladu v cloudu, dostupná ve více než <a href="/cs-cz/regions/services/">33 oblastech</a>. Uchovávejte data v blízkosti vašich uživatelů.

Globální dostupnost

Geograficky nejdostupnější služba datového skladu v cloudu, dostupná ve více než 33 oblastech. Uchovávejte data v blízkosti vašich uživatelů.

Co je možné vytvořit se službou Azure SQL Data Warehouse?

Moderní datový sklad

Almacenamiento de datos modernoLos almacenamientos de datos modernos le permiten reunir fácilmente todos sus datos a cualquier escala y obtener información detallada mediante paneles de análisis, informes operativos o análisis avanzados para todos sus usuarios.12354
 1. Přehled
 2. Tok

Moderní datové sklady umožňují snadno spojit všechna vaše data v libovolném měřítku a prostřednictvím analytických řídicích panelů, provozních sestav nebo rozšířených analýz získat přehledné informace pro všechny vaše uživatele.

 1. 1 Pomocí Azure Data Factory zkombinujete všechna vaše strukturovaná, nestrukturovaná a částečně strukturovaná data (protokoly, soubory a média) do služby Azure Blob Storage.
 2. 2 Data ve službě Azure Blob Storage můžete využít k zajištění škálovatelných analýz s využitím Azure Databricks. Výsledkem budou vyčištěná a transformovaná data.
 3. 3 Vyčištěná a transformovaná data je možné přesunout do služby Azure SQL Data Warehouse, zkombinovat se stávajícími strukturovanými daty a vytvořit tak jedno centrum pro všechna vaše data. Nativní konektory mezi službami Azure Databricks a Azure SQL Data Warehouse můžete využít pro přístup k datům a jejich přesouvání ve velkém měřítku.
 4. 4 Nad službou Azure Data Warehouse můžete vytvářet provozní sestavy a analytické řídicí panely, odvozovat z dat přehledné informace a využívat Azure Analysis Services k obsluze tisíců koncových uživatelů.
 5. 5 Azure Databricks umožňuje spouštět ad hoc dotazy přímo na data.

Pokročilé analýzy velkých objemů dat

Análisis avanzados de macrodatosTransforme los datos en información procesable gracias a las mejores herramientas de aprendizaje automático de su clase. Esta arquitectura le permite combinar cualquier dato a cualquier escala, y construir e implementar modelos de aprendizaje automático personalizados a escala.1234576
 1. Přehled
 2. Tok

Transformujte vaše data na užitečné přehledy s využitím nejlepších nástrojů strojového učení ve své třídě. Tato architektura umožňuje kombinovat libovolná data v libovolném měřítku a vytvářet a nasazovat vlastní modely strojového učení ve velkém.

 1. 1 Pomocí Azure Data Factory spojíte dohromady všechna vaše strukturovaná, nestrukturovaná a částečně strukturovaná data (protokoly, soubory a média) do služby Azure Blob Storage.
 2. 2 Využijte službu Azure Databricks k čištění a transformaci nestrukturovaných datových sad a zkombinujte je se strukturovanými daty z provozních databází nebo datových skladů.
 3. 3 Využijte škálovatelné techniky strojového a hloubkového učení k odvození hlubších poznatků z těchto dat pomocí Pythonu, R nebo Scaly, s využitím integrovaných poznámkových bloků v Azure Databricks.
 4. 4 Nativní konektory mezi službami Azure Databricks a Azure SQL Data Warehouse můžete využít pro přístup k datům a jejich přesouvání ve velkém měřítku.
 5. 5 Zkušení uživatelé využívají výhod integrovaných možností Azure Databricks k určování původních příčin a analýzám nezpracovaných dat.
 6. 6 Azure Databricks umožňuje spouštět ad hoc dotazy přímo na data.
 7. 7 Přenesením přehledných informací z Azure Databricks do Cosmos DB zajistíte jejich přístupnost prostřednictvím webových a mobilních aplikací.

Analýzy v reálném čase

Análisis en tiempo realObtenga información detallada fácilmente a partir de los datos de streaming en vivo. Capture datos continuamente desde dispositivos IoT o registros de los flujos de clics de los sitios web, y procéselos en tiempo casi real.12348765
 1. Přehled
 2. Tok

Snadno získáte přehledy ze živých streamovaných dat. Můžete průběžně zachycovat data z libovolného zařízení IoT nebo protokoly z navštívených webových stránek a zpracovávat je téměř v reálném čase.

 1. 1 S využitím clusteru Apache Kafka ve službě Azure HDInsight můžete pro aplikace snadno ingestovat data živého streamování.
 2. 2 Využijte možnost spojit pomocí Azure Data Factory všechna vaše strukturovaná data do služby Azure Blob Storage.
 3. 3 Využijte výhod služby Azure Databricks k čištění, transformaci a analýze streamovaných dat a zkombinujte je se strukturovanými daty z provozních databází nebo datových skladů.
 4. 4 Využijte škálovatelné techniky strojového a hloubkového učení k odvození hlubších poznatků z těchto dat pomocí Pythonu, R nebo Scaly, s využitím integrovaných poznámkových bloků v Azure Databricks.
 5. 5 Nativní konektory mezi službami Azure Databricks a Azure SQL Data Warehouse můžete využít pro přístup k datům a jejich přesouvání ve velkém měřítku.
 6. 6 Tvorba analytických řídicích panelů a integrovaných sestav nad službou Azure Data Warehouse umožňuje sdílet přehledy v rámci vaši organizace a využívat Azure Analysis Services k poskytování těchto dat tisícům uživatelů.
 7. 7 Zkušení uživatelé využívají výhod integrovaných možností Azure Databricks a Azure HDInsight k určování původních příčin a analýzám nezpracovaných dat.
 8. 8 Přenesením přehledných informací z Azure Databricks do Cosmos DB zajistíte jejich přístupnost prostřednictvím aplikací v reálném čase.

Hvězdicová architektura pro BI

PŘEHLED

Pomocí hvězdicové architektury dosáhnete požadovaného škálování na cenové úrovni a úrovni výkonu podle vašeho výběru. Tato architektura poskytuje také izolaci prostředků a rozšířené funkce zabezpečení.

Automatické škálování datového skladu v cloudu

PŘEHLED

S Azure Functions můžete naplno využít elasticitu služby Azure SQL Data Warehouse a díky automatickému škálování optimalizovat náklady.

Migrace místních zařízení Data Warehouse

PŘEHLED

Využijte možnosti cloudu pro vaše data naplno. Migrujte úlohy tradičních datových skladů do služby Azure SQL Data Warehouse při zachování starší verze aplikací a umožněte nové případy použití díky možnostem zpracování nestrukturovaných dat.

Konsolidace datových tržišť

PŘEHLED

Spojte několik databází do podnikového datového skladu, zrušte datová sila a vytvářejte vhodné přehledy přístupné napříč vaší organizací.

Související produkty a služby

Power BI

Vylepšení obchodních analýz

Azure Analysis Services

Analytický modul na podnikové úrovni jako služba

HDInsight

Zřízení cloudových clusterů Hadoop, Spark, R Server, HBase a Storm

Azure Databricks

Rychlá a snadná analytická platforma založená na Apache Spark podporující spolupráci

Stáhněte si tyto bezplatné dokumenty white paper

Vyzkoušejte si SQL Data Warehouse s bezplatným účtem Azure