Data Platform Studio

Začínáme s automatickou migrací dat z SQL Serveru

Rychlé zřizování a škálování

Datový sklad můžete snadno zřídit během pouhých 3 až 5 minut. Škálování výpočetních prostředků na základě aktuálních požadavků je pak otázkou několika sekund. Na rozdíl od ostatních cloudových služeb, u nichž může vertikální navýšení kapacity trvat celé hodiny, dokáže služba SQL Data Warehouse dostát svému příslibu a nabízí cloudovou elasticitu, díky které je ideálním řešením pro dávkově zpracovávané úlohy datových skladů.

Flexibilita a uvolnění rozpočtu

Vzhledem k tomu, že SQL Data Warehouse využívá model oddělující úložiště a výpočetní prostředky, umožňuje snadné škálování výpočetních prostředků během několika sekund, aniž by bylo potřeba zřizovat nebo platit cokoli navíc. SQL Data Warehouse také nabízí jedinečnou možnost pozastavit výpočetní operace, což vám umožní mít náklady na cloud pod ještě lepší kontrolou. Můžete tak mít všechna data pohromadě a nedělat při jejich ingestování žádné kompromisy. Použijte výpočetní prostředky jenom pro datové sady, na kterých záleží.

Inovativní zabezpečení pro zajištění silné ochrany

Jenom služba SQL Data Warehouse zahrnuje integrované funkce auditování a detekce hrozeb, které na základě machine learningu porozumí vzorcům vašich úloh a slouží jako výstražný systém, který vás na potenciální porušení dokáže upozornit dřív, než bude příliš pozdě. SQL Data Warehouse navíc bez problémů spolupracuje se službou Azure Active Directory. Tato prověřená technologie v současnosti podporuje 1,3 miliardy ověření za den napříč 600 miliony uživatelských účtů. Tato podpora umožňuje využívat službu Jednotné přihlašování (SSO), která dále zvyšuje ochranu dat díky tomu, že ke konkrétním datům mají přístup jenom ti správní uživatelé. To je zvláště důležité, pokud analýzy datových skladů provádějí koncoví uživatelé.

Přehledné zpracování velkých objemů dat s integrovanými dotazy

Technologie Microsoft PolyBase, která je integrovaná do služby SQL Data Warehouse, zjednodušuje a povoluje distribuované analýzy a umožňuje pomocí známých nástrojů spustit jeden dotaz T-SQL nad několika zdroji dat, včetně objektů blob služby Azure Storage. Technologie PolyBase také nabízí mimořádně rychlé zpracování dat v rámci stejného prostředí dotazovacích nástrojů.

Analýzy v reálném čase s integrací BI

Změňte svoje podnikání díky analýzám všech vašich dat, strukturovaných i nestrukturovaných, v reálném čase a prostřednictvím nástrojů, které už znáte a máte rádi, včetně špičkové služby Power BI a Microsoft Excelu. Navíc nástroje od oblíbených partnerů BI, včetně Looker Data Sciences, Tableau Software a Qlik Technologies, skvěle fungují s SQL Data Warehouse. Bezproblémová kompatibilita se službami SQL Server Integration Services, Azure Analysis Services, Azure Stream Analytics, Azure Machine Learning, Azure Data Factory a Azure Storage navíc zajišťuje, že budete mít kompletní přehled nad svými daty hned, jakmile budou dostupná.

Vytvoření cloudového datového skladu

Seznamte se s koncepcí datových skladů nebo si přečtěte o službě Azure SQL Data Warehouse. Zjistíte, jak naše rychlé datové sklady o kapacitě v řádu petabajtů mohou transformovat vaše požadavky na business intelligence.

Diagram zobrazující tok data do SQL Data Warehouse z několika zdrojů, jako jsou SQL Database (transakční), Azure Table Storage (telemetrie), Azure Data Lake (se získáváním dat z Azure Data Factory, Azure Stream Analytics a Event Hubs) a další databázové zdroje. SQL Data Warehouse potom může data předat do modulů Machine Learning nebo business intelligence, jako jsou Power BI, Excel nebo aplikace jiných výrobců.
Data Platform Studio

Začínáme s automatickou migrací dat z SQL Serveru

Snímek obrazovky importu služby Data Warehouse zobrazující jeho průběh: Nahrávání na 100 % a import pro šest tabulek v projektu na úrovni 80 %.

Proč používat datový sklad v cloudu?

Přečtěte si, jak vytvoření cloudového datového skladu může představovat mimořádnou hodnotu a zajistit lepší výsledky.

Zajímají vás nejnovější aktualizace?

Službu SQL Data Warehouse neustále vylepšujeme. O našich nejnovějších vylepšeních se dozvíte prostřednictvím našeho blogu.

Nevíte, jak začít?

Prohlédněte si podrobného průvodce, který vám pomůže začít se službou SQL Data Warehouse a pak se seznamte s osvědčenými postupy pro tuto službu.

Jste vývojář? Přímo touto cestou.

Jedno zobrazení na základě SQL vám zajistí přehled napříč všemi datovými zdroji. Využijte dotazy Transact-SQL napříč relačními nerelačními daty. Ponořte se hlouběji do problematiky ověřování a připojení, Dynamic SQL, uložených procedur, schémat definovaných uživateli a zobrazení.

Související produkty a služby

SQL Database

Spravovaná relační databáze SQL jako služba

Azure Analysis Services

Prověřené analytické jádro v cloudu

Machine Learning

Snadné vytváření, nasazování a správa řešení prediktivní analýzy

Vyzkoušejte si SQL Data Warehouse s bezplatným účtem Azure