Azure Search

Služba vyhledávání v cloudu pro vývoj webových a mobilních aplikací

Zákazníci využívají cloud pro zajištění sofistikovaného hledání

Vytváření skvělých vyhledávacích prostředí pro váš web a mobilní aplikace

Hodně aplikací nabízí hledání jako primární interakční strukturu pro zákazníky, kteří očekávají velkou relevanci, nabízení návrhů a taky téměř okamžitou reakci, nabídku víc jazyků, „faceting“ a další funkce. Azure Search umožňuje snadno přidat k webu nebo aplikaci výkonné a důmyslné vyhledávací funkce. Integrovaný zásobník přirozeného jazyka od Microsoftu, který se používá i v Bingu a Office, se za 16 let vývoje značně vylepšil. Rychle můžete vyladit výsledky hledání a vytvořit složité, jemně vyladěné modely, které propojí výsledky hledání s obchodními záměry. Spolehlivé úložiště s vysokou propustností nabízí rychlé indexování a odpovědi na dotazy a podporuje tak časově závislé scénáře hledání.

Zjednodušení díky plně spravované službě

Díky Azure Search nemusíte vytvářet a spravovat vlastní vyhledávací index. S touto plně spravovanou službou se vyhnete řešení problémů s poškozením indexů, dostupností služby, škálováním a aktualizací služby. Umožňuje vytvářet víc indexů bez dodatečných nákladů na každý index. Budete mít možnost snadno škálovat nahoru i dolů, jak se bude měnit objem přenosů a dat u vaší aplikace.

Rychlé zprovoznění

Azure Search urychluje vývoj díky podpoře známých nástrojů a konzistentní globální cloudové platformy Microsoftu. Umožňuje rychle zřídit vyhledávací funkce a začít plnit index – a rychle tak zahájit provoz. Stejně jako jiné služby Azure využívá Azure Search dobře známá volání REST API a poskytuje sadu Microsoft .NET SDK. Celosvětová síť datacenter Azure umožňuje dosáhnout nízké latence hledání bez ohledu na to, kde se aplikace používá.

Související produkty a služby

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Databáze Azure Cosmos

Globálně distribuovaná databázová služba pro libovolné škálování

Azure SQL Database

Spravovaná relační databáze SQL jako služba

Používejte Azure Search s bezplatným účtem