Přeskočit navigaci

Server tras Azure

Služba, která umožňuje síťovým zařízením dynamicky vyměňovat informace o trasách s virtuálními sítěmi Azure

Zjednodušení provozní správy síťových zařízení

Azure Route Server umožňuje síťovým zařízením dynamicky vyměňovat informace o trasách s virtuálními sítěmi Azure. Nakonfigurujte síťová zařízení a služby Azure ExpressRoute a VPN Gateway tak, aby automaticky přebíraly nejnovější informace o trasách z Azure Route Serveru a nemusely se ručně spojovat s jednotlivými sítěmi.

Injektáž tras z virtuálního síťového zařízení do virtuální sítě

Podpora nasazení síťových virtuálních zařízení typu aktivní-aktivní nebo aktivní-pasivní

Interoperabilita se službami Azure ExpressRoute a Azure VPN Gateway pro směrování

Přímé předávání dat mezi síťovými zařízeními a virtuálními počítači aplikací pro optimalizaci výkonu

Zjednodušení provozu síťových zařízení

Při použití Azure Route Serveru můžete mezi síťovými zařízeními a branami v Azure povolit dynamické směrování (namísto statického směrování). Azure Route Server poskytuje koncové body protokolu BGP (Border Gateway Protocol), které používají standardní směrovací protokol k výměně tras.

Použití se stávajícím nastavením

Azure Route Server můžete snadno používat se stávajícími i novými nasazeními s podporou jakékoli síťové topologie, jako je hvězdicová struktura, plná síť nebo plochá virtuální síť.

Použití s jakýmkoli síťovým zařízením

Azure Route Server můžete používat s jakýmikoli síťovými virtuálními zařízeními hostovanými v Azure, jako jsou brány firewall, brány SD-WAN nebo nástroje pro vyrovnávání zatížení.

Komplexní a předem integrované zabezpečení a dodržování předpisů

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než USD 1 miliardu ročně.

  • Zaměstnáváme více než 3,500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

  • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Další informace o cenách služby Azure Route Server

  • Žádné pořizovací náklady
  • Bez poplatků za ukončení
  • Platby jen za využité úložiště

Materiály a dokumentace k Azure Route Serveru

Začněte s dokumentací

Dokumentace

Aktuální informace, blogy a oznámení týkající se Azure Route Serveru

Nejčastější dotazy týkající se Azure Route Serveru

  • Směrovací server Azure funguje s jakýmkoli síťovým zařízením, které podporuje BGP s vícenásobnou navigací.
  • Ne. Azure Route Server si vyměňuje trasy BGP jenom s vašimi síťovými zařízeními. Přenos dat probíhá přímo ze síťových zařízení do virtuálního počítače a naopak.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure