Azure Managed Applications

Spravované aplikace Azure umožňují poskytovatelům spravovaných služeb, nezávislým výrobcům softwaru a podnikovým týmům IT nabízet řešení na klíč prostřednictvím služby Azure Marketplace nebo katalogu služeb.

Spravované aplikace na Azure Marketplace

Jako poskytovatel spravovaných služeb nebo nezávislý výrobce softwaru můžete pomocí spravovaných aplikací Azure snadno sestavovat a poskytovat svým zákazníkům plně spravované aplikace na klíč. Jejich zpřístupněním na Azure Marketplace získáte tyto výhody:

 • Vzniknou nové příležitosti k zisku díky vytváření nových obchodních modelů a zvýší se příjmy plynoucí z vašich řešení.
 • Budete mít větší kontrolu nad svými aplikacemi – vaši zákazníci mají přehled, ale jen omezený přístup pro správu.
 • Posílíte vztahy se zákazníky díky jednoduchosti řešení na klíč, poskytování podpory a získávání zpětné vazby na produkty.

Katalog služeb pro spravované aplikace

Sestavujte a poskytujte svým podnikovým zákazníkům v oboru IT aplikace na klíč. Katalog služeb, který umožňuje organizacím vytvořit katalog schválených řešení pro Azure, usnadňuje získávání nových řešení, a vy tak můžete poskytovat lepší celkové služby. Nabízení spravovaných aplikací Azure prostřednictvím katalogu služeb vám přinese tyto výhody:

 • Budete poskytovat řešení na klíč, takže vaši zákazníci nebudou muset ztrácet čas zjišťováním informací o cloudové infrastruktuře, aby mohli využívat vaše aplikace.
 • Zajistíte soulad aplikací a řešení používaných vašimi zákazníky se standardy organizace.
 • Umožníte svým zákazníkům více se soustředit na podnikání, místo aby se museli zabývat správou složitých řešení – životní cyklus aplikace spravuje oddělení IT.

Zákazníci, kteří používají spravované aplikace Azure

 • Cisco
 • Opslogix
 • Xcalar
 • Databricks
 • Minio

Co říkají zákazníci

Související produkty a služby

Azure Resource Manager

Zjednodušení správy prostředků aplikací

Azure Monitor

Úplný přehled o aplikacích, infrastruktuře a síti

Správa nákladů

Optimalizace nákladů na cloud při maximalizaci potenciálu cloudu

Začněte poskytovat řešení na klíč v Azure