Log Analytics

Získejte podrobnější přehled o svých prostředích

Otestujte Azure Log Analytics zdarma jako součást sady Microsoft Operations Management Suite

Začínáme

Co je služba Log Analytics?

Azure Log Analytics je služba v rámci Operations Management Suite, která pomáhá shromažďovat a analyzovat data vygenerovaná prostředky ve vašem cloudovém a místním prostředí. Získejte přehledy v reálném čase pomocí integrovaného vyhledávání a vlastních řídicích panelů, díky kterým můžete analyzovat miliony záznamů napříč všemi svými úlohami a servery bez ohledu na jejich fyzické umístění.

Shromažďujte, kombinujte a vizualizujte veškerá svá data a hledejte vztahy mezi nimi

Oddělte signál od šumu s jednoduchými a výkonnými nástroji pro správu protokolů. Můžete shromažďovat a hledat v datových zdrojích různých systémů, a to centrálně v jednom datovém úložišti, abyste mohli rychle odhalit pravou příčinu provozních potíží. Prohledávejte řídicí panely pomocí vyhledávacích dotazů s přetahováním a vytvářejte vlastní vizualizace. Vytvořte si vlastní pohledy a zaměřte se na to, co je nejdůležitější.

Spravujte prostředky Azure na podnikové úrovni

Podívejte se důkladně na své prostředky Azure napříč více předplatnými, které v rámci podniku používáte. Transformujte data o aktivitách Azure, stejně jako data spravovaných prostředků, do přehledů pomocí flexibilních vyhledávacích dotazů.

Mějte servery vždycky aktualizované

Odhalte chybějící aktualizace systému a zobrazte stav malwaru ve všech instancích Windows Serveru, ať už běží ve vašich datových centrech, nebo ve veřejném cloudu. Získejte přehled, které vaše servery mají nejnovější aktualizace a které je potřeba aktualizovat.

Sledujte změny konfigurace serverů

Při řešení provozního incidentu chcete vždycky nejdřív vědět, co se změnilo na serverech. Rychle identifikujete provozní potíže způsobené změnami služeb systému Windows a softwarovými změnami ve vašem prostředí.

Procházejte si konfigurace úloh

Odhalte potenciální konfigurační potíže nebo odchylky od doporučených postupů například pro úlohy Microsoft SQL Serveru, SharePointu, Exchange a Hyper-V. Aktivně předcházejte problémům na základě průběžného hodnocení konfigurace.

Související produkty a služby

HDInsight

Zřízení cloudových clusterů Hadoop, Spark, R Server, HBase a Storm

Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

Cloud Services

Vytváření vysoce dostupných a neomezeně škálovatelných cloudových aplikací a rozhraní API

Vyzkoušejte Log Analytics zdarma