Přeskočit navigaci

Log Analytics

Transformace dat protokolů do přehledů a reálných akcí

Shromažďování dat z několika zdrojů a zjišťování vztahů mezi nimi

Centralizujte data protokolů z několika systémů do jediného úložiště dat. Transformujte data o aktivitách Azure a data spravovaných prostředků napříč různými předplatnými do užitečných přehledů. Získáte podrobnější přehled o vašem hybridním prostředí IT, včetně Azure a místních prostředků.

Přizpůsobení řídicích panelů se zaměřením na to nejdůležitější

Pomocí vlastních vyhledávacích dotazů si vytvořte řídicí panel a sestavujte vizualizace dat. Bohatá sada integrovaných funkcí a průběžná extrakce polí vám umožní definovat vlastní pole.

Průzkumy formátovaných dat s využitím interaktivních dotazů

Výkonná spojení vám umožní zjišťovat vztahy mezi daty zcela novými způsoby, získat podrobnější přehled a zkoumat zajímavé události s využitím pokročilých časových analýz. Rychle odhalíte původní příčiny provozních problémů.

Inteligentní analýza s podporou machine learningu

K diagnostice potíží s výkonem prostřednictvím portálu pro pokročilé analýzy stačí jediné kliknutí. Algoritmy machine learningu vám pomohou detekovat potenciální potíže a zmírňovat jejich dopad dřív, než se projeví u uživatelů.

Praktické využití přehledů s využitím předdefinovaných oznámení a automatizace

Využijte možnost integrace s řešením technické podpory a nacházejte vztahy mezi výstrahami, událostmi a incidenty z různých zdrojů. Využijte integrovaná oznámení, jako jsou SMS, e-mail a webhook. K automatizaci a aktivaci odstraňování problémů můžete využít Azure Automation, Logic Apps a Functions.

Související produkty a služby

HDInsight

Zřízení cloudových clusterů Hadoop, Spark, R Server, HBase a Storm

Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

Cloud Services

Vytváření vysoce dostupných a neomezeně škálovatelných cloudových aplikací a rozhraní API

Vyzkoušejte Log Analytics zdarma