Azure Databricks

Rychlá a snadná analytická služba založená na Apache Sparku a podporující spolupráci

Zákaznické případové studie

Příspěvky na konferencích

Zrychlení inovací řízených daty pomocí Azure Databricks

Prozkoumejte