Přeskočit navigaci

Azure Databricks

Rychlá a snadná analytická platforma založená na Apache Spark podporující spolupráci

Zrychlete inovace umožněním provádění datových věd s využitím vysoce výkonné analytické platformy optimalizované pro Azure.

Podpora inovací a zvýšení produktivity

Spojte týmy v interaktivním pracovním prostoru. Pomocí poznámkových bloků Databricks můžete sjednotit celý proces od shromažďování dat až po vytvoření modelu a okamžitě provést nasazení do produkčního prostředí. Jediným kliknutím můžete spustit nové prostředí Spark. Bez problémů můžete provést integraci s celou řadou úložišť dat a služeb, jako jsou Azure SQL Data Warehouse, Azure Cosmos DB, Azure Data Lake Store, Azure Blob Storage, Azure Event Hubs, Azure IoT Hub a Azure Data Factory. Okamžitě můžete přidat pokročilé funkce umělé inteligence (AI) a sdílet poznatky prostřednictvím bohaté integrace s Power BI.

Využití zabezpečeného a důvěryhodného cloudu

Ochraňte svá data a podnikání s využitím integrace s Azure Active Directory, řízení na základě role a smluv SLA na podnikové úrovni. Získejte jistotu a klid díky jemně odstupňovaným uživatelským oprávněním, která zajišťují zabezpečený přístup k poznámkovým blokům, clusterům, úlohám a datům na platformě Databricks. Azure Databricks má certifikace HIPAA, SOC2-Type2, ISO27001 a ISO27018.

Škálování bez limitů

Globálně škálujte své analytické projekty a projekty pro datové vědy. Tvořte a inovujte rychleji s využitím pokročilých funkcí machine learningu. Okamžitě přidávejte kapacitu. Snižte náklady a složitost s využitím plně spravované nativně cloudové platformy. Ucelená sada analytických technologií, včetně SQL, streamování, MLlib a GraphX, vám umožní cílit na data nebo projekt jakékoli velikosti.

Rychlé seznámení se službou Azure Databricks

Azure Databricks je rychlá a snadná analytická platforma založená na Apache Sparku, která podporuje spolupráci a je optimalizovaná pro Azure. Platforma Azure Databricks, která byla navržena ve spolupráci s původními zakladateli Apache Sparku, kombinuje to nejlepší z Databricks a Azure. Pomáhá zákazníkům zrychlit inovace díky nastavení jedním kliknutím, zjednodušeným pracovním postupům a interaktivnímu pracovnímu prostoru, který umožňuje spolupráci mezi odborníky na data, datovými architekty a obchodními analytiky. Vzhledem k tomu, že se jedná o službu Azure, mají zákazníci automaticky výhody nativní integrace s ostatními službami Azure, jako jsou Power BI, SQL Data Warehouse a Cosmos DB, a také podnikového zabezpečení Azure, včetně integrace Active Directory, dodržování předpisů a smluv SLA na podnikové úrovni.

Vytvoření nového clusteru

Vytvoření poznámkového bloku

Spolupráce

Krok 1 z 3

Začněte vytvořením nového clusteru

Nakonfigurujte si cluster podle svého a zprovozněte ho jediným kliknutím na tlačítko.

Krok 2 z 3

Duplikování clusterů

Duplikování clusterů zajistí podporu samostatných pracovních postupů.

Krok 3 z 3

Povolení automatického škálování

Funkce automatického škálování zrychluje a usnadňuje škálování clusterů.

Pomáhá také omezit prostředky a náklady spojené s ručním škálováním clusterů.

Krok 1 z 4

Snadné vytvoření nebo import poznámkového bloku

Začněte zkoumat data s využitím poznámkových bloků.

Krok 2 z 4

Nastavení pro vlastní oprávnění

Použijte nastavení oprávnění na základě rolí, aby datoví architekti, odborníci přes data a obchodní uživatelé mohli vzájemně spolupracovat na základě jednotlivých definovaných úrovní přístupu.

Krok 3 z 4

Vytvoření tabulek v pracovním prostoru

Vytvářejte nové tabulky a importujte už existující data ze souborů nebo zdroje dat.

Krok 4 z 4

Zobrazení náhledu a vytvoření tabulky

Pomocí jediného příkazu se snadno připojíte k úložišti Azure.

Krok 1 z 3

Živá spolupráce

Každý přispěvatel může živě spolupracovat a komentovat sdílené projekty.

Odborníci přes data mohou získané informace využít k sestavení modelů ML a jejich trénování, testování a spuštění.

Krok 2 z 3

Revize dat v reálném čase

Obchodní uživatelé si mohou pomocí jednoduchých a snadno čitelných živých datových displejů prohlížet důležitá obchodní data, která se s nimi sdílejí v reálném čase.

Krok 3 z 3

Spouštění poznámkových bloků jako úloh

Využijte možnost spouštět poznámkové bloky jako úlohy během několika minut.

Vyberte existující poznámkový blok.

Vybírejte ze stávajících knihoven ML nebo streamování.

Naplánujte si úlohy předem, nechte je spouštět automaticky a monitorujte jejich výkon.

Podívejte se na webináře:

Přečtěte si elektronické knihy:

Související produkty a služby

Databáze Azure Cosmos

Globálně distribuovaná databázová služba pro libovolné škálování

SQL Data Warehouse

Elastický datový sklad jako služba s funkcemi na podnikové úrovni

Storage

Trvalé a široce škálovatelné cloudové úložiště s vysokou dostupností

Zrychlení inovací řízených daty pomocí Azure Databricks