Azure Databricks

Rychlá a snadná analytická služba založená na Apache SparkuTM a podporující spolupráci

Nejlepší místo pro analýzu velkého objemu dat a AI pomocí Apache Sparku

Získejte přehled na základě všech svých dat a vytvářejte řešení umělé inteligence (AI) s Azure Databricks, během pár minut vytvořte prostředí Apache Spark™, nastavte automatické škálování a spolupracujte na sdílených projektech v interaktivním pracovním prostoru. Azure Databricks podporuje jazyky Python, Scala, R, Java a SQL a také architektury pro datové vědy a knihovny jako TensorFlow, PyTorch a scikit-learn.

Apache Spark™ je ochranná známka společnosti Apache Software Corporation.

Rychlé, optimalizované prostředí Apache Spark

Interaktivní pracovní prostor s integrovanou podporou oblíbených nástrojů, jazyků a architektur

Posílené strojové učení na velkých objemech dat s nativní integrací služby Azure Machine Learning

Moderní vysoce výkonné datové sklady ve spojení s Azure Synapse Analytics

Rychlé zahájení práce v optimalizovaném prostředí Apache Spark

Platforma Azure Databricks poskytuje nejnovější verze Apache Sparku a umožňuje hladkou integraci s opensourcovými knihovnami. Rychle aktivujte clustery a sestavujte řešení v plně spravovaném prostředí Apache Spark s využitím globálního dosahu a dostupnosti platformy Azure. Clustery jsou nastavené, nakonfigurované a vyladěné tak, aby zajišťovaly spolehlivost a výkon a nevyžadovaly monitorování. Využijte funkce automatického škálování a automatického ukončování a zajistěte si příznivější celkové náklady na vlastnictví.

Přečtěte si dokumentaci k Azure Databricks

Výrazné zvýšení produktivity díky sdílenému pracovnímu prostoru a společným jazykům

Efektivně spolupracujte na sdílených projektech v interaktivním pracovním prostoru a prostředí poznámkových bloků – nezáleží na tom, jestli jste datový inženýr, odborník na datovou vědu, nebo obchodní analytik. Sestavujte řešení v jazyce, který si sami zvolíte, včetně jazyků Python, Scala, R a SQL. Využívejte jednoduchou správu verzí poznámkových bloků v GitHubu a Azure DevOps.

Naučte se vytvořit pracovní prostor Azure Databricks

Podpora strojového učení na velkém objemu dat

Získejte přístup k vyspělým automatizovaným funkcím strojového učení prostřednictvím integrované služby Azure Machine Learning, která umožňuje rychle identifikovat vhodné algoritmy a hyperparametry. Zjednodušte správu, sledování a aktualizaci modelů strojového učení nasazených z cloudu do hraničních zařízení. Azure Machine Learning poskytuje i centrální registr pro vaše experimenty, kanály strojového učení a modely.

Podívejte se na webinář o platformě Azure Databricks a službě Azure Machine Learning

Moderní, vysoce výkonné datové sklady

Modernizujte svůj datový sklad v cloudu a dosáhněte nevídané úrovně výkonu a škálovatelnosti. Kombinujte data v libovolném měřítku a mějte přehled díky řídicím panelům s analýzami a provozním sestavám. Automatizujte přesuny dat pomocí Azure Data Factory, nahrávejte data do Azure Data Lake Storage, transformujte a čistěte je pomocí Azure Databricks a pak umožněte jejich vizualizaci pomocí Azure Synapse Analytics.

Další informace o moderních datových skladech v Azure

Špičkové zabezpečení a dodržování předpisů

  • Využijte nativní integraci s Azure Active Directory, která přináší řízení přístupu na základě rolí.
  • Vytvářejte zabezpečené architektury, aniž byste museli slevit z dodržování předpisů, pomocí konfigurovatelných virtuálních sítí.
  • Získejte jistotu a klid díky jemně odstupňovaným uživatelským oprávněním k poznámkovým blokům, clusterům, úlohám a datům v Azure Databricks.

Ceny platformy Azure Databricks

  • Rychle aktivujte clustery a provádějte automatické škálování na základě momentálních nároků na využití. Prozkoumejte všechny cenové varianty Azure Databricks.

Podniky napříč obory jim důvěřují

Odhalování bezpečnostních rizik pomocí cloudového hloubkového učení

Společnost Shell využívá Azure, umělou inteligenci a počítačové zpracování obrazu k zajištění lepší ochrany zákazníků i zaměstnanců.

Přečíst případovou studii

Shell

Podpoření výkonu a větší úspora nákladů

Datová služba renewablesAI využívá Azure a Apache Spark při zajišťování stabilního a výnosného trhu se solární energií.

Přečíst případovou studii

Renewables AI

Vytvoření uceleného analytického řešení v Azure

Logistická společnost LINX Cargo Care Group využívá Azure Databricks k provádění inovací napříč celým podnikem.

Přečíst případovou studii

LINX Cargo Care Group

Začínáme s Azure Databricks

Zaregistrujte si bezplatný účet Azure a získejte okamžitý přístup.
Přečtěte si dokumentaci, ve které se dozvíte, jak Azure Databricks používat.
Projděte si rychlý úvod vytvořením clusteru, poznámkového bloku, tabulky a dalších prvků.

Podpora Azure a komunity

Pokud se chcete na něco zeptat nebo získat podporu od odborníků z Microsoftu a komunity Azure, využijte fórum na webu MSDN a Stack Overflow nebo se obraťte na podporu Azure.

Oblíbená cvičení a šablony

Projděte si cvičení umožňující postupovat vlastním tempem a oblíbené šablony pro rychlé zprovoznění pro běžné konfigurace vytvořené Microsoftem a komunitou.

Nejčastější dotazy týkající se platformy Azure Databricks

  • Smlouva SLA platformy Azure Databricks garantuje dostupnost 99,95 %.
  • Jednotka Databricks (DBU) je jednotka výpočetního výkonu za hodinu, účtovaná po sekundách.
  • Úloha přípravy dat se definuje jako úloha, která automaticky spouští i ukončuje cluster, na kterém běží. Plánovač úloh platformy Azure Databricks může například aktivovat úlohu, která spustí cluster Apache Spark výhradně pro danou úlohu a po jejím skončení cluster automaticky ukončí.
    Úlohy analýzy dat nejsou automatizované. Například příkazy v poznámkových blocích Azure Databricks běží na clusterech Apache Spark, dokud nedojde k jejich ručnímu ukončení. Jeden cluster může sdílet víc uživatelů a může ho společně analyzovat.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure