Azure Databricks

Rychlá a snadná analytická platforma založená na Apache Spark podporující spolupráci

Zrychlete inovace umožněním provádění datových věd s využitím vysoce výkonné analytické platformy optimalizované pro Azure.

Podpora inovací a zvýšení produktivity

Spojte týmy v interaktivním pracovním prostoru. Pomocí poznámkových bloků Databricks můžete sjednotit celý proces od shromažďování dat až po vytvoření modelu a okamžitě provést nasazení do produkčního prostředí. Jediným kliknutím můžete spustit nové prostředí Spark. Bezproblémově můžete provést integraci s celou řadou úložišť dat a služeb, jako jsou Azure SQL Data Warehouse, Azure Cosmos DB, Azure Data Lake Store, Azure Blob Storage a Azure Event Hubs. Okamžitě můžete přidat pokročilé funkce umělé inteligence (AI) a sdílet poznatky prostřednictvím bohaté integrace s Power BI.

Využití zabezpečeného a důvěryhodného cloudu

Ochraňte svá data a podnikání s využitím integrace s Azure Active Directory, řízení na základě role a smluv SLA na podnikové úrovni. Získejte jistotu a klid díky jemně odstupňovaným uživatelským oprávněním, která zajišťují zabezpečený přístup k poznámkovým blokům, clusterům, úlohám a datům na platformě Databricks.

Škálování bez limitů

Globálně škálujte své analytické projekty a projekty pro datové vědy. Tvořte a inovujte rychleji s využitím pokročilých funkcí machine learningu. Okamžitě přidávejte kapacitu. Snižte náklady a složitost s využitím plně spravované nativně cloudové platformy. Ucelená sada analytických technologií, včetně SQL, streamování, MLlib a GraphX, vám umožní cílit na data nebo projekt jakékoli velikosti.

Související produkty a služby

Databáze Azure Cosmos

Globálně distribuovaná databázová služba pro libovolné škálování

SQL Data Warehouse

Elastický datový sklad jako služba s funkcemi na podnikové úrovni

Machine Learning Studio

Snadné vytváření, nasazování a správa řešení prediktivní analýzy

Zrychlení inovací řízených daty pomocí Azure Databricks