Container Service

Nasazení a správa kontejnerů pomocí zvolených nástrojů

Vytvoření optimalizovaného řešení hostování kontejnerů

Azure Container Service optimalizuje konfiguraci oblíbených opensourcových nástrojů a technologií konkrétně pro Azure. Získáte otevřené řešení, které nabízí přenositelnost pro vaše kontejnery i konfigurace aplikací. Vyberete velikost, počet hostitelů a požadované orchestrační nástroje a služba Container Service se postará o všechno ostatní.

Správa kontejnerových aplikací pomocí známých nástrojů

Pokud chcete přesunout úlohy kontejnerů do cloudu, nemusíte měnit svoje dosavadní postupy správy. Použijte nástroje pro správu aplikací, které už znáte, a připojte se pomocí standardních koncových bodů rozhraní API k orchestrátoru podle vaší volby.

Škálování a orchestrace pomocí nástrojů DC/OS, Docker Swarm nebo Kubernetes

Vyberte nástroje a řešení, které nejlépe odpovídají vašim požadavkům na operace škálování a orchestrace kontejnerů Docker. Využijte DC/OS s podporou nástroje Mesos nebo Kubernetes. Pokud chcete zajistit čistě dockerové prostředí, použijte Docker Swarm and Compose.

Použití oblíbených opensourcových nástrojů

Můžete pracovat s opensourcovými nástroji, které znáte. Zveřejněním standardních koncových bodů rozhraní API pro náš orchestrační modul zajišťujeme, že nejoblíbenější opensourcové nástroje jsou kompatibilní se službou Azure Container Service a ve většině případů fungují bez nutnosti jakýchkoli úprav, včetně vizualizátorů, nástrojů pro monitorování a průběžnou integraci a nástrojů příkazového řádku i budoucích nástrojů, jakmile budou dostupné.

Migrace úloh kontejneru do a z Azure

To, že je kontejner přenosný, neznamená, že přenosná bude i vaše aplikace. Azure Container Service využívá opensourcové komponenty jenom v orchestrační vrstvě, abychom zajistili přenositelnost celých aplikací (nejenom jednotlivých kontejnerů) a jejich bezproblémovou migraci z a do Azure podle potřeby.

Související produkty a služby

Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

Cloud Services

Vytváření vysoce dostupných a neomezeně škálovatelných cloudových aplikací a rozhraní API

Service Bus

Připojení k privátním i veřejným cloudovým prostředím

Vyzkoušet službu kontejnerů Azure