Přeskočit navigaci

Azure Container Service (AKS)

Zjednodušení nasazení, správy a provozu protokolu Kubernetes

Používejte plně spravovanou službu orchestrace kontejnerů Kubernetes nebo zvolte jiné orchestrátory.

Vytvoření plně spravovaného clusteru Kubernetes

Snadná správa clusterů bez odborných znalostí kontejnerů

Zbavte se složitého plánování a nasazování plně orchestrovaných kontejnerizovaných aplikací pomocí Kubernetes. Rychle zřizujte clustery, ihned je zprovozněte a usnadněte si monitorování a správu clusterů prostřednictvím automatických upgradů a integrované konzoly Operations Console.

Pracujte tak, jak vám to vyhovuje, díky open source rozhraním API

Neomezujte se na jediného dodavatele nebo prostředek. Pokračujte v práci s nástroji, které už znáte, jako je Helm, a přesuňte aplikace do jakéhokoli nasazení Kubernetes. Proveďte integraci s libovolným registrem kontejnerů, včetně služby Azure Container Registry.

Škálování a spouštění aplikací s jistotou

Maximalizujte využití prostředků rychlým a efektivním škálováním bez nutnosti přepínat aplikace do offline režimu. Izolujte své aplikace od selhání infrastruktury a transparentně škálujte základní infrastrukturu s ohledem na rostoucí poptávku – to vše při zlepšení zabezpečení, spolehlivosti a dostupnosti důležitých podnikových úloh pomocí Azure.

Nasazení alternativního orchestrátoru

Pick what works best for you. It’s all about choice for your containers. Choose to use other open-source orchestrators if you prefer—whether unmanaged Kubernetes, Docker, or DC/OS—and add your own management and monitoring tools.

Plaťte jenom za spotřebu prostředků

Ať už si pro nasazování a správu kontejnerů zvolíte Kubernetes nebo alternativní orchestrátor, jako je Docker nebo DC/OS, platíte pouze za prostředky, které využijete – bez poplatků za cluster.

Související produkty a služby

Container Instances

Snadné spouštění kontejnerů jediným příkazem

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Service Fabric

Vývoj mikroslužeb a orchestrace kontejnerů ve Windows nebo Linuxu

Vyzkoušet Azure Container Service (AKS)