Přeskočit navigaci

Language Understanding

Funkce služby Cognitive Service pro jazyky využívající rozpoznávání přirozeného jazyka k tomu, aby uživatelé mohli komunikovat s vašimi aplikacemi, roboty a zařízeními IoT

Přidání vlastního rozpoznávání přirozeného jazyka do vlastních aplikací

Vytvářejte aplikace s využitím konverzační služby Language Understanding, funkce služby Cognitive Service pro jazyky, která rozumí přirozenému jazyku a dokáže tak interpretovat cíle uživatelů a extrahovat klíčové informace z konverzačních frází. Vytvářejte vícejazyčné a přizpůsobitelné modely klasifikace záměrů a extrakce entit pro klíčová slova nebo fráze specifické pro určitou oblast v 96 jazycích. Můžete je natrénovat v jednom přirozeném jazyce a používat ve více jazycích, aniž byste je museli trénovat znovu.

Language Studio zjednodušuje vytváření, popisování a nasazování vlastních modelů

Nejsou potřeba žádné zkušenosti se strojovým učením

Možnost konfigurace za účelem vracení nejlepších odpovědí z několika jazykových aplikací

Zabezpečení a ochrana osobních údajů na podnikové úrovni pro vaše data i natrénované modely

Rychlé vytváření vlastních vícejazyčných řešení

Vytvářejte rychle záměry a entity a popisujte vlastní výroky. Využijte možnost přidat širokou škálu předem připravených komponent běžných typů. Při vyhodnocování využijte předdefinovaná kvantitativní měření například přesnosti nebo úplnosti. Nasazení modelů můžete spravovat pomocí jednoduchého řídicího panelu na intuitivním a uživatelsky přívětivém portálu Language Studio.

Další informace o portálu Language Studio

Vytvoření řešení pro zpracování přirozeného jazyka

Bezproblémové použití s dalšími funkcemi v rámci služby Azure Cognitive Service pro jazyky a se službou Azure Bot Service umožňuje vznik ucelených konverzačních řešení.

Vylepšování aplikací s využitím nové generace služby LUIS

Konverzační služba Language Understanding je další generací služby Language Understanding (LUIS). Obsahuje špičkové vícejazyčné jazykové modely, které rozumí významu výroků a zachytávají slovní variace, synonyma a pravopisné chyby. Navíc automaticky orchestruje roboty využívající konverzační službu Language Understanding, odpovídání na dotazy a klasickou službu LUIS.

Prozkoumejte scénáře konverzační služby Language Understanding

Sestavení konverzačního robota na podnikové úrovni

Tato referenční architektura popisuje, jak sestavit konverzační robota (chatbota) na podnikové úrovni s využitím architektury Azure Bot Service.

Komerční chatovací robot

Azure Bot Service společně s konverzační službou Language Understanding umožňují vývojářům vytvářet konverzační rozhraní pro různé scénáře, jako je bankovnictví, cestování nebo zábava.

Řízení zařízení IoT pomocí hlasového asistenta

Využijte možnost vytvářet bezproblémová konverzační rozhraní, která rozumí přirozenému jazyku, se všemi vašimi zařízeními, která jsou přístupná přes internet, od připojené televize nebo ledničky až po zařízení v propojené elektrárně.

Konverzační služba Language Understanding je další generací služby Language Understanding (LUIS)

Není k dispozici Porozumění řeči konverzace Language Understanding (LUIS)
Další informace
Špičkové modely založené na transformátorech Dostupné Není k dispozici
Možnost natrénovat model v jednom přirozeném jazyce a používat ho ve více jazycích bez nutnosti opětovného trénování Dostupné Není k dispozici
Orchestrace mezi několika jazykovými aplikacemi Dostupné Není k dispozici
Interoperabilita se sadou SDK služby Bot Framework Dostupné Dostupné
Interoperabilita s nástrojem Bot Framework Composer Není k dispozici Dostupné
Provoz v místním prostředí nebo na hraničních zařízeních s využitím kontejnerů Není k dispozici Dostupné
Anotace, trénování, vyhodnocování a nasazování modelů na portálu Language Studio Language Studio LUIS.ai

Špičkové zabezpečení

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než $1 miliardu ročně.

  • Zaměstnáváme více než 3,500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

  • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Výkon a možnosti kontroly a přizpůsobení, které potřebujete, s flexibilními cenami

Plaťte jenom za to, co opravdu využijete, bez počátečních nákladů. V případě služby Azure Cognitive Service pro jazyky platíte průběžně podle počtu transakcí.

Podívejte se, jak společnosti využívají službu Language Understanding (LUIS) a modely rozpoznávání přirozeného jazyka

Telefónica nabízí digitální asistentku využívající umělou inteligenci a NLU

Telekomunikační gigant na základě robota hovořícího v přirozeném jazyce vyvíjí digitální asistentku, která bude komunikovat se zákazníky na nové úrovni.

Telefonica

KPMG šetří svým klientům milióny v nákladech na dodržování předpisů

"With Azure Cognitive Services, we're able to get transcription accuracy of 90 percent or better. It's supporting improved analytics services and leading to improved outcomes—for our clients and for us."

Steve Wells, ředitel, Forensic Data Analytics
KPMG

Vodafone transformuje strategii péče o zákazníky díky digitálnímu asistentovi postavenému na službách Azure Cognitive Services

"We used Azure Cognitive Services and Microsoft Bot Framework to deliver an instantly responsive, personal expert into our customers' pockets. Providing this constant access to help is key to our customer care strategy."

Paul Jacobs, vedoucí transformace provozu
Vodafone

LaLiga posiluje zapojení pomocí vlastního virtuálního asistenta

"It's the easiest and most natural way for humans to interact, so we wanted to give our fans that option. They don't need to navigate through an app to find information, they just ask a question in plain language."

Alfredo Bermejo, ředitel pro digitální strategii, LaLiga
LaLiga

Progressive rozšiřuje robota Flo pro lepší obsluhu zákazníků

"By using Microsoft Azure Bot Services and Cognitive Services… we've been able to continue our own Progressive journey of digital innovation and do it in an agile, fast, and cost-effective way."

Matt White, vedoucí marketingu, prostředí pro získávání zájemců o pojištění osob a majetku, Progressive Insurance
Progressive

Accenture zaškoluje nové zaměstnance s využitím podnikového robota

"We're seeing great power in the solution we've developed with Bot Framework and Language Understanding. It's a huge 'aha' moment for us and for our HR leadership."

Chellappan Murugappan, vedoucí architekt, Accenture
Accenture

Nejčastější dotazy ke konverzační službě Language Understanding

  • Konverzační služba Language Understanding je další generací služby LUIS. Obsahuje integrované špičkové technologie a vícejazyčné jazykové modely, které rozumí významu výroků a snadno zachytávají slovní variace, synonyma a pravopisné chyby. Obsahuje také orchestraci umožňující přímé propojení s projekty konverzační služby Language Understanding, vlastními znalostními bázemi odpovídání na dotazy (dříve QnA Maker) a dokonce i s klasickými aplikacemi LUIS.
  • Nahlédněte prosím na stránku s cenami.
  • K trénování tříd záměrů a extraktorů entit využívá nativní vícejazyčnou technologii. Můžete například natrénovat projekt v angličtině a dotazovat ho ve francouzštině, němčině nebo italštině a stále získáte očekávané výsledky, co se týče záměrů a entit. V případě, že výsledky v některém z jazyků nedosahují požadované kvality, můžete přidat data v různých jazycích.
  • Komplexní konverzační služby, jako jsou chatboti, vyžadují k tomu, aby mohly sloužit svému účelu, více než pouze jeden projekt jazyka. Využijte možnost vytvářet projekty orchestrace a propojit je s projekty konverzační služby Language Understanding, vlastními znalostními bázemi odpovídání na dotazy a klasickými aplikacemi LUIS. V projektu orchestrace se každé propojení mapuje na určitý záměr. V případě dotazu na projekt se predikuje, který záměr je pro dotaz nejvhodnější, dotaz se přesměruje do propojeného projektu a vrátí se odpověď z propojeného projektu.
  • Konverzační služba Language Understanding podporuje několik jazyků.
  • Postupujte podle dokumentace k orchestraci.
  • Služba LUIS se bude dál podporovat a udržovat jako obecně dostupná služba.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure