Typy databází v Azure

Plně spravované inteligentní a flexibilní cloudové databázové služby

Azure dává na výběr z několika plně spravovaných relačních a NoSQL databází a databází v paměti, postavených na proprietárních i opensourcových databázových strojích, které vyhoví všem potřebám vývojářů moderních aplikací. Správa infrastruktury – která zahrnuje škálovatelnost, dostupnost a zabezpečení – je automatizovaná a šetří vám tak čas a peníze. Zaměřte se na vytváření aplikací, a nechte spravované databáze Azure zjednodušit vaši práci díky vytváření přehledů výkonu prostřednictvím integrovaných inteligentních funkcí, škálování bez omezení a správě bezpečnostních hrozeb.

Najděte databázový produkt, který potřebujete

Pokud chcete Použijte toto
Spravovaná inteligentní služba SQL v cloudu Azure SQL Database
Spravovaná a vždy aktuální instance SQL v cloudu Azure SQL Managed Instance
Migrujte své úlohy SQL do Azure při zachování úplné kompatibility s SQL Serverem a přístupu na úrovni operačního systému. SQL Server na virtuálních počítačích
Vytvářejte škálovatelné, bezpečné a plně spravované aplikace připravené pro podnikové prostředí s využitím opensourcové databáze PostgreSQL, zajistěte vysoký výkon PostgreSQL s jedním uzlem díky škálování na více instancí nebo migrujte úlohy PostgreSQL a Oracle do cloudu. Azure Database for PostgreSQL
Zajistěte vysokou dostupnost a elastické škálování open source mobilních a webových aplikací s využitím spravované komunitní verze databázové služby MySQL nebo migrujte úlohy MySQL do cloudu. Azure Database for MySQL
Zajistěte vysokou dostupnost a elastické škálování open source mobilních a webových aplikací s využitím spravované komunitní verze databázové služby MariaDB. Azure Database for MariaDB
Vytvářejte aplikace se zárukou nízké latence a vysoké dostupnosti, ať jsou kdekoli a v jakémkoli měřítku, nebo migrujte úlohy Cassandra, MongoDB a další úlohy NoSQL do cloudu. Azure Cosmos DB
Podpořte rychlé a škálovatelné aplikace s datovým úložištěm v paměti, kompatibilním s opensourcovými řešeními. Azure Cache for Redis
Zrychlete svůj přechod do cloudu pomocí jednoduchého a samoobslužného procesu migrace. Azure Database Migration Service
Modernize existing Cassandra data clusters and apps, and enjoy flexibility and freedom with managed instance service Spravovaná instance Azure pro Apache Cassandru
Není k dispozici Azure SQL Database Azure SQL Managed Instance SQL Server na virtuálních počítačích Azure Database for PostgreSQL Azure Database for MySQL Azure Database for MariaDB Azure Cosmos DB Azure Cache for Redis
Relační databáze Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné Není k dispozici Není k dispozici
Nerelační databáze (NoSQL) Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Není k dispozici
Databáze v paměti Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Dostupné
Datové modely Relační Relační Relační Relační Relační Relační Pro více modelů: Graf: klíč-hodnota, široké sloupce, dokumenty Klíč-hodnota
Hybridnost Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné
(Hyperscale)
Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Bezserverové výpočetní prostředí Dostupné Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Není k dispozici
Škálování úložiště na více instancí Dostupné
(Hyperscale)
Není k dispozici Není k dispozici Dostupné
(Hyperscale)
Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Dostupné
Škálovat výpočetních funkcí na více instancí Dostupné
(Hyperscale – jen pro čtení)
Není k dispozici Není k dispozici Dostupné
(Hyperscale)
Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Dostupné
Distribuované zápisy v rámci multi-masteru
(zápis dat do různých oblastí)
Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Dostupné
(už brzy)
Služba na bázi OSS
(edice Community a podpora otevřených rozšíření)
Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Dostupné Dostupné Není k dispozici Dostupné
HTAP
(k dispozici s Azure Synapse Linkem)
Dostupné
(už brzy)
Není k dispozici Není k dispozici Dostupné
(už brzy)
Není k dispozici Není k dispozici Dostupné Není k dispozici

Spravované databáze Azure nabízejí zákazníkům úžasné možnosti.