Databáze

Plně spravované inteligentní databázové služby

Ať jsou vaše data kdekoli, Microsoft Azure vám pomůže odhalit jejich skutečný potenciál. Portfolio zabezpečených, plně spravovaných databázových služeb na podnikové úrovni, které podporují open source databázové stroje, vám umožní podpořit rychlý rozvoj a ušetřit více času na inovace.

Plně spravované databázové služby Azure šetří cenný čas, který byste jinak strávili správou databází, a vy se tak můžete zaměřit na nové způsoby, jak potěšit své uživatele, a odhalit nové příležitosti. Výkon na podnikové úrovni s integrovanou vysokou dostupností znamená, že můžete rychle škálovat a dosáhnout globální distribuce bez starostí o nákladné prostoje. Vývojáři navíc můžou využít špičkové inovace, jako jsou integrované zabezpečení s automatickým monitorováním a detekcí hrozeb, automatické ladění pro zvýšení výkonu a globální distribuce na klíč. Kromě toho všeho jsou vaše investice chráněny finančně zajištěnými smlouvami SLA.

Ať už vytváříte cokoli, pomůžeme vám to rychle dostat na trh, široce distribuovat a snadno a bez obav spravovat.

Najděte databázový produkt, který potřebujete

Pokud chcete... Použijte toto
Vytvářejte aplikace se zárukou nízké latence a vysoké dostupnosti, ať jsou kdekoli a v jakémkoli měřítku, nebo migrujte úlohy Cassandra, MongoDB a další úlohy NoSQL do cloudu. Azure Cosmos DB
Migrujte své aplikace SQL Serveru beze změn kódu a využijte výhody plně spravované inteligentní služby. Případně můžete zohlednit budoucí rozvoj aplikací a škálovat až na 100 TB s využitím Hyperškálování. Azure SQL Database
Zajistěte vysokou dostupnost a elastické škálování open source mobilních a webových aplikací s využitím spravované komunitní verze databázové služby MySQL nebo migrujte úlohy MySQL do cloudu. Azure Database for MySQL
Vytvářejte škálovatelné a zabezpečené aplikace připravené pro podnikové prostředí s využitím komunitní verze PostgreSQL, zajistěte vysoký výkon PostgreSQL s jedním uzlem díky horizontálnímu rozšíření kapacity nebo migrujte úlohy PostgreSQL a Oracle do cloudu. Azure Database for PostgreSQL
Provozujte své aplikace SQL Serveru v cloudu s využitím bezproblémového škálování a plateb po minutách nebo migrujte úlohy SQL Serveru nebo Oracle do cloudu. SQL Server na virtuálních počítačích
Neomezená analytická služba s bezkonkurenčně rychlým vytvářením přehledů (dříve SQL Data Warehouse) Azure Synapse Analytics
Zrychlete svůj přechod do cloudu pomocí jednoduchého a samoobslužného procesu migrace. Azure Database Migration Service
Provozujte rychlé a škálovatelné aplikace s využitím úložiště dat v paměti, které je kompatibilní s technologiemi open source. Azure Cache for Redis
Zrychlete vývoj díky shromažďování částečně strukturovaných datových sad s využitím úložiště NoSQL párů klíč-hodnota. Table Storage
Rychlá a vysoce škálovatelná služba pro prozkoumávání dat Průzkumník dat Azure
Zajistěte vysokou dostupnost a elastické škálování open source mobilních a webových aplikací s využitím spravované komunitní verze databázové služby MariaDB. Azure Database for MariaDB

Databáze Azure nabízejí zákazníkům úžasné možnosti