Přeskočit na hlavní obsah

Enterprise pro vývoj/testování

Přehled

Zákazníci se smlouvou Enterprise teď mají skvělý způsob, jak spouštět vývojové a testovací úlohy v Azure, a navíc s mnoha výhodami:

 • Ideální pro týmy, více povolených předplatných
 • Přístup k imagím pro vývoj/testování v galerii, včetně systémů Windows 8.1 a Windows 10
 • Speciální nižší sazby pro vývoj/testování pro Windows Virtual Machines, Cloud Services, SQL Database, SQL Managed Instance, HDInsight, App Service (Basic, Standard, Premium v2, Premium v3) a Logic Apps
 • Další úspory s Rezervacemi pro závazek na jeden nebo tři roky na virtuálních počítačích, Azure SQL Database a Azure SQL Managed Instance
 • Stejné skvělé sazby v rámci smlouvy EA pro ostatní služby Azure
 • Centralizovaná správa prostřednictvím Azure Enterprise Portal
 • Žádné samostatné platby – stačí využít finanční prostředky, které jsou už součástí smlouvy Enterprise

Prostředky Azure spuštěné v rámci předplatného Enterprise pro vývoj/testování můžou používat jenom aktivní předplatitelé sady Visual Studio se standardními předplatnými, i když koncoví uživatelé mají k aplikaci přístup také, aby mohli poskytnout zpětnou vazbu nebo provést akceptační testy. Předplatné sady Visual Studio potřebujete pro každého člena, který potřebuje přístup k předplatnému Enterprise pro vývoj/testování. Používání prostředků v rámci tohoto předplatného se omezuje jen na vývoj a testování aplikací a nenabízí se žádná záruka dostupnosti.

Většina aktivních předplatitelů sady Visual Studio (jenom standardní předplatná; neplatí pro měsíční cloudová předplatná) si také může zřídit jedno samostatné předplatné Azure s měsíčním kreditem, které je ideální pro nenáročné vývojové a testovací úlohy, experimentování se službami Azure, učení, prototypování a testování konceptu. Tyto měsíční kredity Azure pro předplatitele sady Visual Studio nesouvisí s předplatnými Enterprise pro vývoj/testování.

Nejste zákazníkem smlouvy Enterprise, ale potřebujete pro váš vývojový tým předplatné Azure? Vyzkoušejte Průběžné platby dle aktuálního využití pro vývoj/testování

Podrobnosti

Nízké sazby vývoje a testování

Na všechny virtuální počítače se systémem Windows a Windows Server, cloudové služby, služby App Service (základní, standardní, Pv2, Pv3), Logic Apps a HDInsight se vztahuje sleva z běžných sazeb smlouvy Enterprise Agreement. Sazba Dev/Test u těchto služeb se rovná sazbě za virtuální počítač Linux stejné velikosti a typu. Např:

 • Virtuální počítač se systémem Windows Server/Medium (A2)/Basic Instance je účtován podle sazby virtuálního počítače Linux/Medium (A2)/Basic Instance
 • Virtuální počítač Websites/Large (L)/Standard je účtován podle sazby virtuálního počítače Linux/Large (A3)/Standard Instance.
 • HDInsight Head Node (na extra velké instanci A4) je účtován za sazbu virtuálního stroje Linux/Extra Large (A4)/Standard Instance
 • Logic Apps Enterprise Connection se fakturuje za 50 % sazby publikované ceny

Přístup ke službě Windows 10 a Windows Virtual Desktop

Pomocí této nabídky můžete v Azure spouštět obrazy systému Windows 10 pro vývojové/testovací účely. Můžete také získat přístup ke službě Windows Virtual Desktop v rámci předplatného DevTest, abyste si zjednodušili správu svých virtuálních počítačů se systémem Windows a mohli snadno nasazovat a škálovat svá vývojová a testovací prostředí a přitom využívat speciální slevy.

Žádné další poplatky za používání softwaru Visual Studio

Za software, který je součástí předplatného Visual Studia a který používáte pro vývoj a testování na virtuálních počítačích Azure Windows Server, jako je například SQL Server, se neplatí žádné další poplatky. Můžete také používat předkonfigurované obrazy virtuálních počítačů, například SQL Server a BizTalk Server, aniž by vám vznikly poplatky za software. Případně můžete nahrát vlastní virtuální počítač se softwarem z předplatného Visual Studia. Bude vám účtována pouze zvýhodněná sazba za virtuální počítač.

V rámci tohoto předplatného Enterprise Dev/Test můžete používat software, na který se vztahuje vaše předplatné. Předplatné Visual Studia pro vývoj a testování. Serverové softwarové produkty Microsoftu, které jsou podporovány na virtuálních strojích Azure, jsou uvedeny tady.

Všechny daně, které mohou vzniknout v důsledku bezplatného poskytnutí služeb, nese výhradně příjemce.

Jak nastavit předplatné Azure na základě této nabídky

Zákazníci se smlouvou Enterprise Agreement mají jednu nebo více osob v roli správce Enterprise Administrator, které mají přístup k portálu Azure Enterprise Portal. Podnikoví správci přidávají uživatele nazývané Vlastníci účtů ke své smlouvě prostřednictvím portálu Azure Enterprise Portal. Tito Vlastníci účtů mají možnost vytvářet odběry Azure v rámci EA. Správce podniku musí zaškrtnout políčko ve sloupci “Dev/Test” pro Vlastníka účtu, aby měl možnost vytvářet odběry Azure na základě nabídky Enterprise Dev/Test. Vlastník účtu vytváří odběry prostřednictvím portálu účtu Azure a poté by měl přidat aktivní účastníky aplikace Visual Studio jako spolusprávce, aby mohli spravovat a používat prostředky potřebné pro vývoj a testování.

Další informace najdete ve videu Vytvoření podnikového předplatného pro vývoj a testování v Azure.

Smlouvy o úrovni služeb

Enterprise pro vývoj/testování slouží výhradně k vývoji a testování aplikací. Na využití v rámci předplatného se nevztahuje finančně zajištěná SLA s výjimkou použití Azure DevOps a Visual Studio App Center.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Otázka: Souvisí tato nabídka s měsíčními kredity Azure pro předplatitele sady Visual Studio?
Odpověď: Tato nabídka s měsíčními kredity Azure pro předplatitele sady Visual Studio nesouvisí. Předplatitelé sady Visual Studio mají dál měsíční kredit na používání Azure, který s nabídkou Enterprise pro vývoj a testování nijak nesouvisí. Přečtěte si podrobné informace o měsíčních kreditech pro předplatitele sady Visual Studio.

Otázka: Kdy by měli předplatitelé sady Visual Studio využít svoje měsíční kredity Azure a kdy naopak nabídku Enterprise pro vývoj/testování?
Odpověď: Nabídky měsíčních kreditů Azure pro předplatitele sady Visual Studio je nejvhodnější pro následující scénáře:

 • Rozvoj dovedností
 • Experimentování se službami Azure
 • Individuální procesy vývoje/testování s mírným zatížením
 • Vytváření prototypů, testování konceptů a další práce, kterou můžete zahodit

Nabídka Enterprise pro vývoj/testování je ideální pro:

 • Všechny týmové procesy vývoje/testování
 • Procesy vývoje/testování se středním až vysokým zatížením

Otázka: Pokud moje organizace nemá smlouvu Enterprise, má náš tým nějakou možnost vyzkoušet pracovní zatížení pro vývoj/testování na Azure?
Odpověď: Ano, vaši předplatitelé sady Visual Studio si můžou zaregistrovat nabídku s průběžnými platbami dle aktuálního využití pro vývoj/testování.

Otázka: Jak se nabídka Enterprise pro vývoj/testování liší od nabídky Enterprise?
Odpověď: Obě tyto nabídky jsou dostupné zákazníkům se smlouvou Enterprise a obě se prostřednictvím této smlouvy účtují.
Základní rozdíly:

 1. Nabídka Enterprise pro vývoj/testování je omezená jenom na použití pro vývoj/testování a je určená jenom pro aktivní předplatitele sady Visual Studio. Standardní nabídka Enterprise taková omezení nemá, takže je připravená pro produkční procesy a mají k ní přístup všichni uživatelé.
 2. Nabídka Enterprise pro vývoj/testování poskytuje v Galerii přístup ke speciálním imagím pro vývoj/testování, jako je Windows 8.1 a Windows 10, které ve standardní nabídce Enterprise dostupné nejsou. Nabídky Azure pro vývoj/testování představují jediný způsob, jak je možné používat klienta Windows v cloudu.
 3. Nabídka Enterprise pro vývoj/testování přináší ještě nižší sazby pro virtuální počítače s Windows, Cloud Services, HDInsight a Web Apps (na základě sazby pro linuxový virtuální počítač stejné velikosti a typu). Sazby za všechny ostatní služby Azure jsou stejné jako u standardní nabídky Enterprise.
 4. Nabídka Enterprise pro vývoj/testování není pokrytá smlouvami o úrovni služeb.

Otázka: Můžou předplatitelé sady Visual Studio na úrovni zákazníka se smlouvou Enterprise na základě této nabídky vytvářet předplatná?
Odpověď: Možnost vytvářet předplatná na základě nabídky Enterprise pro vývoj/testování je omezená na vlastníky účtů, kterým k tomu udělil oprávnění podnikový správce. Pokud je předplatitel sady Visual Studio vlastníkem účtu s tímto oprávněním, pak ano – na základě této nabídky může nastavovat předplatná Azure.