Začínáme se službou Azure v programu Open Licensing

Pokud jste koupili kredity Azure v programu Open od prodejce, vyberte jednu z následujících možností jejich uplatnění v rámci služeb Azure.

Nové předplatné

Aktivace nového předplatného pomocí kreditů

Aktivace

Stávající předplatné

Přidání dalších kreditů Azure do stávajícího předplatného služby Azure v programu Open Licensing

Přidání kreditů

Nákup služeb Azure prostřednictvím vašeho prodejce

Microsoft Azure nabízí rychlý a snadný způsob, jak začít využívat výhod cloudu ve firmě, třeba v podobě úspory peněz za IT a škálování podle potřeby. Teď můžete služby Azure nakupovat prostřednictvím programu Open Licensing, který nabízí jednoduchý a flexibilní způsob nákupu cloudových služeb od prodejce Microsoftu.

Důvěrně známý a praktický způsob nákupu

Řada malých a středních firem provádí nákupy prostřednictvím programu Microsoft Open Licensing. Teď je i Azure dostupný prostřednictvím stejných praktických programů jako další software Microsoftu.

Začínáme

It’s easy to get started on Azure. Contact your Microsoft partner and find out how the cloud can benefit your business. Need to find a partner? Visit Microsoft Pinpoint to start today.

Jste partner Microsoftu?

Azure in Open Licensing provides a great way to grow your cloud business with a familiar licensing option that enables you to easily add cloud services along with your other on-premises solutions. Cloud opportunities are exploding, with 35% of Azure business coming from partners like you. Visit the getting started page for more on how your can take part in this opportunity. You can also find more information for partners on the Partner Marketing Center, including a pricing calculator just for Open Licensing.

Je to jednoduché. Funguje to takhle.

Kredity peněžních závazků Azure kupujete od svého prodejce ve formě klíče OSA pro online aktivaci služeb. Kredity můžete použít na libovolnou službu Azure založenou na skutečné spotřebě, a to po dobu 12 měsíců od aktivace klíče OSA. Ceny za Azure se odvíjí od spotřebovaných služeb. Tady najdete úplný seznam služeb Azure, které podporují peněžní závazky, i podrobný ceník.

Azure service credits are redeemable in increments of the approximate equivalent of $100 per unit purchased. See the equivalent amount of Azure service credit per unit purchased by currency using the currency selector. The below table is the list of currencies that can be used to purchase Azure.

*Hodnota kreditů Azure se uvádí bez daně placené při nákupu.

Přidání kreditů k předplatnému

You can add credits to your Azure in Open subscription(s) at any time by purchasing through your partner using the same process you followed originally. Credits are used on a ‘first in first out’ basis and each purchase must be used within 12 months of activation.

In the event you are at risk of exhausting your credits prior to reordering additional credits through your partner, there is an option to add credits to your subscription(s) through the use of a credit card. This is done by selecting the subscription to which you would like add credits in the usage and billing portal. From this page, select the ‘Add Credits’ option and then select the credit card option under ‘Method.’

Please note, this feature is not available in the following countries:

 • Azerbaijan
 • Belarus
 • Brazil
 • Canada
 • Japan
 • Kazakhstan
 • Korea
 • Russia
 • Taiwan
 • Ukraine

Získání podpory

Contact your reseller for support, or submit a support case online through the Microsoft Azure classic portal. Subscription and billing issues do not require a support contract. However, technical/break-fix issues will require an Azure support plan, which is sold separately.

For details on available support plans, visit the Azure Support Plans page.

Další podrobnosti

More details on Azure in Open, such as offer availability, usage quotas, service level agreements, and usage quotas, can be found on our Pay-As-You-Go page.

Nejčastější dotazy

 • Ceny za Azure se odvíjí od spotřebovaných služeb. Podrobný ceník služeb Azure najdete na stránce http://azure.microsoft.com/cs-cz/pricing/overview/.

 • Cena za Azure se stanoví podle skutečné spotřeby používaných služeb. Třeba cena Azure Backup se liší od ceny základního úložiště Azure, protože zahrnuje další možnosti, jako jsou komprese záloh, šifrování dat a šířka pásma potřebná k obnovení záloh.

 • Azure v programu Open Volume Licensing nabízí zákazníkům novou možnost nákupu služeb Azure od partnera Microsoftu. Zákazníci nakupují skladové jednotky Azure prostřednictvím multilicenčních programů Open, Open Value nebo Open Value Subscription. Nákupy služeb Azure v programu Open jsou platné po dobu 12 měsíců od aktivace a je nutné je aktivovat v průběhu pěti let od data nákupu.

  Skladové jednotky se poskytují ve formě klíče OSA pro online aktivaci služeb, který prodejce koupí od distributora a prodá zákazníkovi. Celý nákup se vystaví na jeden klíč OSA, pokud se při nákupu neurčí jinak.

  Po zpracování objednávky se dá klíč OSA získat z webu Volume Licensing Service Center a aktivovat na portálu účtů Azure na http://aka.ms/azureinopen.

 • V období před srpnem 2014 existovaly pro zákazníky dva způsoby nákupu služeb Azure: na webu azure.microsoft.com nebo v rámci smlouvy Enterprise (EA) se společností Microsoft. Díky této změně teď budou služby Azure dostupné prostřednictvím dalšího důvěrně známého způsobu licencování, který nabízí výhody programu Microsoft Volume Licensing.

  Hlavní výhodou nákupu služeb Azure prostřednictvím programu Open Licensing je možnost spolupracovat se stejnými prodejci, u kterých zákazníci už nakupovali v rámci programů Open Volume License – můžou využít služeb a odborných znalostí, které tito prodejci nabízí, i pomoci se správou jejich účtu.

 • Jestli hledáte prodejce, který vám pomůže s nákupem služeb Azure v programu Open, podívejte se na web Microsoft Pinpoint.

 • Azure v programu Open je dostupný v zemích, kde působí partneři programu Open Volume Licensing a nabízí se v nich přímé předplatné Azure. Tady zjistíte, jestli je program Open Volume Licensing dostupný ve vaší zemi.

 • V Azure Marketplace můžou zákazníci s programem Open využívat všechny nabídky používání vlastní licence (BYOL) a pro nabídky podle využití musí přidružit k novému předplatnému platební kartu. Některé služby Azure se dají zakoupit prostřednictvím programu Open Licensing jako jednotlivé uživatelské licence s roční platností samostatně. Azure Active Directory Basic a Premium a taky Enterprise Mobility Suite (EMS) jsou příkladem jednotlivých uživatelských licencí, které se pořizují na rok a samostatně.

  Některé služby nejsou dostupné ve všech datacentrech. Tady se dá ověřit, které služby jednotlivá datacentra nabízí.

 • Azure Government je cloud určený pro státní úřady, který je speciálně navržený pro potřeby státních úřadů USA. Používá fyzicky izolované datové centrum a síť, které se nacházejí v kontinentální části USA. V současné době se služby z cloudu Azure Government nedají zřizovat pomocí Azure v programu Open.

 • Ne. Azure v programu Open nenabízí převedení výhod do dalšího období. Zákazníci mají k jejich využití určené období, které vyprší 12 měsíců po datu aktivace (pokud se výhody nevyužijí, propadnou). Pokud zákazník aktivoval několik klíčů OSA v různých časech, má každý z nich vlastní datum konce platnosti podle toho, kdy se aktivoval.

 • Přidružením předplatného systému Azure v rámci licenčního programu Open ke smlouvě EA zaniknou veškeré nespotřebované kredity Azure v programu Open. Před přidružením účtu systému Azure v rámci licenčního programu Open ke smlouvě EA si přečtěte příslušnou dokumentaci Azure EA. Zákazníkům, kteří chtějí předejít zániku kreditů, doporučujeme spotřebovat veškeré kredity v předplatném systému Azure v rámci licenčního programu Open dřív, než účet přidají ke smlouvě EA.

 • Portál pro správu pomáhá při konfiguraci a používání služeb Azure. Portál Využití a fakturace slouží ke sledování předplatných Azure a k prohlížení informací o využívání, spotřebě a zůstatku. Dají se na něm taky aktualizovat podrobnosti účtu. Portál Preview slučuje tyto informace a jeho používání je s ostatními portály navzájem zaměnitelné. Přístup ke všem třem portálům je na stránce http://azure.microsoft.com/account/.

 • Zákazníci používají klasický portál Microsoft Azure ke správě domén, koncových uživatelů, předplatných a spolusprávců. Zákazníci se taky můžou rozhodnout nechat partnera Microsoftu spravovat jejich účet za ně, nebo spravovat účet s partnerem.

 • Zákazníci, kteří si vytvořili účet Azure před 14. červencem 2014 na základě jakéhokoli typu nabídky (včetně zkušebních verzí Azure a Office365), by si měli vytvořit nový účet Azure pomocí jiné e-mailové adresy k vytvoření předplatného Azure v programu Open.

 • Pokud chtějí prodejci spravovat účty zákazníků, musí se s nimi domluvit, aby je tito zákazníci přidali do svého účtu jako spolusprávce. Nastavuje se to v portálu pro správu v oddílu Nastavení. Prodejci se potom můžou přihlásit na portál jednotlivých zákazníků a sledovat a spravovat daný účet.

 • Můžete se přihlásit k účtu a zobrazit zůstatek a spotřebu. Navíc vám automaticky přijde e-mailem upozornění, když zůstatek u některého z vašich tokenů klesne na 30 % úvodní hodnoty. Pomocí funkce Upozornění fakturace si taky můžete vytvořit a přizpůsobit až pět upozornění. Potom vám přijde e-mail, jakmile zbývající kredit předplatného dosáhne nastavené částky. Každé upozornění se dá nastavit tak, aby se odesílalo na dvě e-mailové adresy. Upozornění se vytvářejí na úrovni předplatného a najdete je na portálu Využití a fakturace na kartě Upozornění. Podrobný popis najdete dole.

  Upozornění fakturace pro Systém Azure v rámci licenčního programu Open:

  • Zbývající kredit tokenu: Zbývající zůstatek tokenu je roven 30 % původního zůstatku tokenu nebo menší.
  • Vypršení platnosti tokenu: 30 dní do data vypršení platnosti tokenu. Po datu vypršení platnosti ztratíte všechen nevyužitý kredit.
  • Zbývající kredit předplatného: Celkový zůstatek kreditu předplatného je roven nastavené částce nebo menší.
 • Pokud se u předplatného Azure v programu Open dosáhne nulový zůstatek, služby se pozastaví. Data se uchovávají 90 dnů a po vložení finančních prostředků k předplatnému se služby dají obnovit. Některé služby ale může být nutné znovu nasadit.

 • Zákazníci můžou kontaktovat svoje partnery přímo nebo odeslat případ podpory online prostřednictvím klasického portálu Microsoft Azure. Řešení problémů s předplatným a fakturací nevyžaduje uzavření smlouvy o podpoře. Technické opravy ale budou vyžadovat plán podpory Azure, který se dá zakoupit pomocí platební karty. Pro podporu Microsoftu použijte tyto odkazy:

 • Jednotlivá zatížení Azure se liší a vyžadují posouzení týmem podpory fakturace, aby bylo možné určit, jestli se přesunutí dá podporovat.