IoT Hub

Anslut, övervaka och hantera flera miljarder IoT-tillgångar

Upprätta dubbelriktad kommunikation med flera miljarder IoT-enheter

Du kan förlita dig på att IoT Hub i Azure ansluter dina IoT-resurser (Sakernas Internet) på ett enkelt och säkert sätt. Använd telemetridata från enhet till moln för att förstå enheternas och tillgångarnas status, och var redo att agera när en IoT-enhet behöver din uppmärksamhet. I moln-till-enhet-meddelanden kan du tillförlitligt skicka kommandon och meddelanden till anslutna enheter och spåra meddelandeleverans med bekräftelsekvitton. Enhetsmeddelanden skickas på ett hållbart sätt för att tillgodose periodvis anslutna enheter.

IoT Hub fungerar med plattformar som Windows, Linux, Java och Microsoft .NET

Arbeta med välbekanta plattformar och protokoll

Lägg till nya IoT-enheter, och anslut befintliga, med hjälp av enhets-SDK:er med öppen källkod för flera plattformar, inklusive Linux, Windows och operativsystem i realtid. Använd standardiserade och anpassade protokoll, inklusive HTTP, Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) och MQ Telemetry Transport (MQTT).

Autentisera per enhet för IoT-lösningar med ökad säkerhet

Skapa individuella identiteter och referenser för alla dina anslutna enheter, och bidra till att upprätthålla sekretessen för meddelanden från moln till enhet och enhet till moln. Om du vill bevara systemets integritet kan du selektivt återkalla åtkomsträttigheterna för vissa enheter efter behov.

Hantera skalning av dina IoT-enheter med enhetshantering

Med nya funktioner för enhetshantering i IoT Hub kan administratörer fjärrstyrt underhålla, uppdatera och hantera IoT-enheter skalenligt från molnet. Spara tid och pengar genom att slippa arbetet med att utveckla och underhålla en anpassad enhetshanteringslösning eller lägga resurser på att resa för att underhålla globala tillgångar.

Sprid molnets krafter ända till gränsenheterna

Utnyttja Azure IoT Edge för att förverkliga hybridmoln- och edge IoT-lösningar. IoT Edge gör det enkelt att orkestrera kod och tjänster så att du får ett säkert flöde mellan molnet och gränserna och kan distribuera information bland en mängd olika enheter. Utnyttja artificiell intelligens och andra avancerade analysverktyg på din edge, minska kostnaderna för IoT-lösningar, förenkla utvecklingsarbetet och använd enheter offline eller med tillfällig anslutning. Läs mer.

Relaterade produkter och tjänster

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Maskininlärning

Skapa, distribuera och hantera enkelt lösningar för förutsägelseanalys

Stream Analytics

Dataströmningsbearbetning i realtid från miljontals IoT-enheter

Kom igång med IoT Hub