Azure IoT Hub

Anslut, övervaka och hantera flera miljarder IoT-tillgångar

Skapa din IoT-app med Azure IoT Hub

Lär dig hur IoT Hub-funktioner som hantering och etablering av enheter gör att du kan skala ut till miljarder enheter i välbekanta verktyg.

Upprätta dubbelriktad kommunikation med flera miljarder IoT-enheter

Använd telemetridata från enhet till moln och få bättre förståelse för dina enheters tillstånd. Definiera meddelanderutter till andra Azure-tjänster utan att skriva någon kod. I meddelanden från moln till enhet kan du tillförlitligt skicka kommandon och meddelanden till anslutna enheter och spåra meddelandeleveransen med bekräftelsekvitton. Enhetsmeddelanden skickas på ett hållbart sätt för att tillgodose periodvis anslutna enheter.

Autentisera per enhet för IoT-lösningar med ökad säkerhet

Skapa individuella identiteter och referenser för alla dina anslutna enheter, och bidra till att upprätthålla sekretessen för meddelanden från moln till enhet och enhet till moln. Om du vill bevara systemets integritet kan du selektivt återkalla åtkomsträttigheterna för vissa enheter efter behov.

Automatisera etablering och registrering av IoT-enheter för en snabbare IoT-distribution

Påskynda IoT-distributionen genom att registrera och etablera enheter med zero-touch på ett säkert och skalbart sätt. IoT Hub Device Provisioning-tjänsten stöder alla typer av IoT-enheter som är kompatibla med IoT Hub.

Läs dokumentationen

Sprid molnets krafter ända till gränsenheterna

Använd dig av Azure IoT Edge och gör verklighet av dina IoT-lösningar för hybridmoln och gränsenheter. Med IoT Edge är det enkelt att orkestrera kod och tjänster så att du får ett säkert flöde mellan molnet och gränsenheterna, och kan distribuera information bland en mängd olika enheter. Utnyttja artificiell intelligens och andra avancerade analysverktyg på din edge, minska kostnaderna för IoT-lösningar, förenkla utvecklingsarbetet och använd enheter offline eller med tillfällig anslutning.

Utforska IoT Edge

Kunderna åstadkommer fantastiska saker med Azure IoT-lösningsacceleratorer

Relaterade lösningar

Översikt över Azure IoT

Upptäck hur enkelt det är med SaaS för IoT – ingen molnexpertis krävs

Skapa helt anpassningsbara lösningar med mallar för vanliga IoT-scenarier

Anslut, övervaka och hantera flera miljarder IoT-tillgångar

Använd molnintelligens och -analys på gränsenheter

Få mer information

Hitta en partner som kan hjälpa dig

Kom igång med Azure IoT Hub