Vad är DevOps?

DevOps är sammanförandet av människor, process och teknik för att möjliggöra kontinuerlig leverans av värde till kunderna. DevOps, en sammansättning av dev (development, utveckling) och ops (operations, drift), är en metod för programvaruutveckling som förenar utveckling och IT-drift. Betydelsen betecknar samordning och samarbete mellan tidigare åtskilda discipliner. Teknik- och säkerhetsteam av hög kvalitet blir också en del av det bredare teamet i DevOps-modellen.

DevOps omfattar viktiga metoder, till exempel planering och spårning, utveckling, skapande och test, leverans, samt övervakning och drift. De här metoderna bidrar, tillsammans med DevOps-verktyg och -tekniker, till automatisering av programlivscykeln. Processer som tidigare var manuella och långsamma för dina team – till exempel uppdatering av kod eller etablering av en ny miljö – kan du utföra snabbt och kontinuerligt när du använder DevOps-verktyg och -metoder. Det är dessutom enklare att uppfylla standarder för säkerhet och tillförlitlighet eftersom det är inbyggt i processen.

Med DevOps blir organisationen rustad för att leverera bättre produkter, snabbare. Genom att föra samman människor, process och teknik med delade metoder och verktyg får du fördelarna med minskade utvecklingstider, kortare tid till marknad och ökad produktkvalitet. Läs mer om DevOps-metoder och hur du kommer igång med DevOps.

Relaterade produkter och tjänster