Vad är Azure?

Microsoft Azure är en växande samling integrerade molntjänster som utvecklare och IT-experter använder för att skapa, distribuera och hantera program via vårt globala nätverk med datacenter. Med Azure får du friheten att skapa och distribuera var som helst, med de verktyg, program och ramverk som du vill använda.

Välj mellan olika verktyg och distribuera var som helst

Välj hur du distribuerar Azure – koppla molntjänster och lokala tjänster till enhetliga hybridmolnsfunktioner och använd öppen källkodsteknik – för maximal portabilitet och största värde från dina befintliga investeringar.

Skapa dina appar på ditt sätt

Använd verktygen och den öppen källkodsteknik som du redan är bekant med och bekväm med att använda, eftersom Azure stöder en stor mängd operativsystem, programmeringsspråk, ramverk, databaser och enheter.

Anslut till data och appar lokalt

Azure erbjuder hybridlösningar överallt: vid programutveckling, hantering och säkerhet, identitetshantering och genom hela dataplattformen.

Utöka molnet lokalt

Utöka Azure till datacentret med Azure Stack och skapa innovativa hybridappar som körs både i molnet och lokalt. Använd samma API:er, DevOps-verktyg, portal och Marketplace-innehåll.

Se hur kunder skapar och distribuerar med flexibilitet

Skydda ditt företag med det mest pålitliga molnet

Nittio procent av företagen på Fortune 500-listan förlitar sig på Microsoft Cloud, och det kan du också göra. Azure hjälper dig att skydda dina tillgångar genom en rigorös metodologi och stort fokus på säkerhet, sekretess, regelefterlevnad och transparens.

Nå global skala, i lokala regioner

Utöka din globala räckvidd med molntjänsten som erbjuder fler länder och regioner än någon annan leverantör. Azure körs på ett globalt nätverk med datacenter som hanteras av Microsoft i 40 angivna regioner.

!

Identifiera och minimera hot

Få en central överblick över alla dina Azure-resurser. Azure Security Center hjälper till att förhindra, upptäcka och svara på hot tack vare ökad insyn i och kontroll över säkerheten hos alla dina Azure-resurser.

Förlita dig på det mest pålitliga molnet

Lita på molnet som ger det mest omfattande stödet för regelefterlevnad med 50 efterlevnadsprodukter. Azure har blivit erkänt som det mest pålitliga molnet för amerikanska myndighetsinstitutioner, inklusive en FedRAMP High-auktorisering som omfattar 18 Azure-tjänster.

Fler certifieringar än någon annan molnleverantör

Förbättra apputvecklingsprocessen

Skapa allt från enkla till komplexa projekt i en enhetlig portalupplevelse med djupt integrerade molntjänster, så du snabbt kan utveckla, distribuera och hantera dina appar.

Skapa appar snabbt och enkelt

Oavsett om du skapar storskaliga program eller enkla mobilappar kan du utveckla och iterera dem snabbare och smidigare med integrerade verktyg, API:er och analysfunktioner i Azure.

Hantera appar proaktivt

Använd Azure Portal, Application Insights och Operations Management Suite för att få insikter som hjälper dig att snabbt övervaka, iterera och hantera dina appar och system.

Leverera mobilappar sömlöst

Skapa mobilappar snabbare för alla populära formfaktorer och operativsystem med kontinuerlig utveckling och DevOps-verktyg som Xamarin.

Se hur kunder förbättrar apputvecklingsprocessen

Underbygg beslut och skapa appar med hjälp av insikter

Få affärsinsikter med avancerade analys- och datatjänster för såväl traditionella som nya datakällor. Identifiera avvikelser, förutse beteenden och rekommendera åtgärder för ditt företag.

Lägg till intelligens i dina appar

Involvera dina kunder på nya och intressanta sätt med funktioner för artificiell intelligens. Med Cognitive Services och Bot Framework kan du skapa den typ av appinteraktioner som känns naturliga och som tilltalar användarna.

Förutse och agera proaktivt

Fatta smartare beslut och upptäck nya affärsmöjligheter med dina strukturerade, ostrukturerade och strömmade IoT-data med hjälp av tjänster för förutsägelseanalyser, som Machine Learning.

Basera din strategi på valfria data

Hämta insikter från flera datakällor – inklusive ERP- och CRM-system, webben och stordata – och integrera dina appar med verktyg du använder varje dag, som Power BI och Microsoft Excel.

Se hur kunder underbygger beslut och skapar appar med insikter

Läs mer om molnet, våra datacenter och regelefterlevnad