Betala per användning – utveckling/testning

Erbjudandet Betala per användning – Dev/Test är utformat för att möta Visual Studio-prenumeranternas behov. Det är enkelt att snabbt komma igång med ditt team med utvecklings- och testningsmiljöer i molnet med förkonfigurerade virtuella datorer, inklusive Windows 10, och låga avgifter på Virtual Machines, Cloud Services, HDInsight, App Service och Logic Apps. Du har flexibiliteten att skapa flera Azure-prenumerationer som bygger på det här erbjudandet, vilket gör det möjligt att behålla isolerade miljöer och en separat faktura för olika projekt eller team.

Erbjudandet är exklusivt för aktiva Visual Studio-prenumeranter och är begränsat endast till utveckling och testning. Visual Studio-prenumeranter kan även registrera sig för en enskild månatlig Azure-kredit (en per prenumerant).

Låga kostnader för utveckling och testning hjälper dig att få en mer hållbar budget

Varje aktiv Visual Studio-prenumerant i teamet kan använda Microsoft-programvaran som medföljer prenumerationen på Azure Virtual Machines för utveckling och testning utan extra kostnad. Du betalar bara Linux-kostnaden för virtuella datorer som du kör, till och med virtuella datorer med SQL Server, SharePoint Server eller annan programvara som normalt debiteras till en högre kostnad. Överför anpassade avbildningar av virtuella datorer själv eller använd någon av våra förkonfigurerade bilder från Azure-galleriet.

Utöver de låga kostnaderna för Dev/Test på virtuella datorer får du också låga kostnader för Cloud Services, HDInsight, App Service och Logic Apps.

Åtkomst till Windows 10

Med det här erbjudandet kan du köra Windows 10-bilder på Azure för utveckling och testning.

Ytterligare villkor

Om priserna höjs meddelas du minst 30 dagar i förväg.

Som kontoägare måste du ha en aktiv Visual Studio-prenumeration för att använda det här erbjudandet. Dessutom måste alla andra som interagerar med resurser i Azure-prenumerationen du skapar utifrån det här erbjudandet vara aktiva Visual Studio-prenumeranter.

Betalningsalternativ

Endast kredit- och betalkort, om inte fakturering godkänts i förväg. Observera att vi inte accepterar förbetalda eller virtuella kreditkort.

Mer information om priser och fakturering finns på sidan med prisinformation.

Annulleringspolicy

Du kan när som helst säga upp den här prenumerationen. Betalning krävs för eventuella utestående upplupna avgifter.

Erbjudandets tillgänglighet

Erbjudandet är tillgängligt för kunder i följande länder och regioner och kommer att faktureras i den angivna valutan:

Gränser, kvoter och begränsningar

Se detta dokument för en lista över vanliga gränser, kvoter och begränsningar för Microsoft Azure.

Följande förbrukningskvoter per månad gäller. Om du behöver mer än vad de här begränsningarna medger kan du när som helst kontakta kundtjänst så att vi får veta vad du behöver och kan justera gränsvärdena.

Serviceavtal

Den här förmånen är exklusivt för utveckling och testning av dina program. I användningen med prenumerationen ingår inget serviceavtal med ekonomisk uppbackning, förutom användning av Visual Studio Team Services och HockeyApp.

Resursåtagande

Alla höjningar av förbrukningsnivåerna för resurser (till exempel om antalet aktiva instanser ökas eller om det använda lagringsutrymmet ökas) är beroende av att resurserna är tillgängliga. En kvot som beskrivs i avsnittet om gränser, kvoter och begränsningar är inte en garanti för att det ska finnas tillräckligt med tillgängliga resurser.

För avgiftsfria prenumerationer som är kopplade till det här erbjudandet och inaktiva i mer än 90 dagar, förbehåller vi oss rätten att ta bort alla instansresurser, inklusive värdtjänster, virtuella datorer och webbplatser. Observera att inga data tas bort och att du när som helst kan distribuera resurserna på nytt. Vi meddelar alltid innan vi tar bort instansresurser.

Du kan också förhindra att dina instansresurser tas bort, genom att göra något av följande var 90:e dag:

  1. Logga in i Azure Portal eller nya Microsoft Azure Portal
  2. Tillgång till dina resurser via våra Azure API:er