Application Gateway

Brannmur for nettbaserte apper

Beskytt programmene dine mot vanlige nettsårbarheter, for eksempel SQL-injeksjon og skripting på tvers av nettsteder. Overvåk nettbaserte apper med egendefinerte regler og regelgrupper som passer til dine behov, og unngå falske positiver.

Skalerbar og svært tilgjengelig levering av nettbaserte apper

Få tjenester for belastningsfordeling og ruting på programnivå som du kan bruke til å utvikle en skalerbar og svært tilgjengelig nettfrontserver i Azure. Autoskalering (forhåndsversjon) gir elastisitet ved automatisk å skalere Application Gateway-forekomster basert på trafikkbelastningen for de nettbaserte appene.

Tett integrasjon med Azure

Application Gateway er integrert med flere Azure-tjenester. Azure Traffic Manager støtter omadressering i flere områder, automatisk failover og vedlikehold uten nedetid. Bruk virtuelle Azure-maskiner, skaleringssett for virtuelle maskiner eller Web Apps-funksjonen i Azure App Service i bakserverklyngene dine. Azure Monitor og Azure Security Center leverer sentralisert overvåking og varsling, samt et instrumentbord for programtilstand. Key Vault tilbyr sentral administrasjon og automatisk fornyelse av SSL-sertifikater.

Ende-til-ende-SSL

Sterk kryptering fra frontserver til serverdel bidrar til å sikre dataene dine.

Intelligent ruting på lag 7

Diriger trafikk til bakserverklynger med ruting basert på URL-bane, samt til flere nettbaserte apper via vertshodebasert ruting.

Effektiv SSL-avlastning og administrasjon av SSL-sertifikater

Skaler nettbaserte apper med SSL-avlastning, og sentraliser administrasjonen av SSL-sertifikater for å redusere kostnadene til kryptering og dekryptering på serverne.

Related products and services

Virtual Network

Forsyn private nettverk, og koble om ønskelig til lokale datasentre

Traffic Manager

Distribuer innkommende trafikk etter høy ytelse og tilgjengelighet

Lastbalansering

Lever høy tilgjengelighet og nettverksytelse til dine applikasjoner

Kom i gang med gratiskontoen med Application Gateway