Application Gateway

Web Application Firewall

Beskytt programmet mot vanlige nettsårbarheter og utnyttelser slik som SQL-injeksjon eller skripting på tvers av nettsteder. Tilpass reglene for å redusere falske positiver.

Skalerbar og svært tilgjengelig levering av nettbaserte apper

Get application-level load-balancing services and routing to build a scalable and highly available web front end in Azure. Autoscaling (preview) offers elasticity by automatically scaling Application Gateway instances based on your web application traffic load.

Tett integrering med Azure-tjenester

Application Gateway is integrated with several Azure services. Azure Traffic Manager supports multiple-region redirection, automatic failover, and zero-downtime maintenance. Use Azure Virtual Machines, virtual machine scale sets, or the Web Apps feature of Azure App Service in your back-end pools. Azure Monitor and Azure Security Center provide centralized monitoring and alerting, and an application health dashboard. Key Vault offers central management and automatic renewal of SSL certificates.

End-to-end SSL

Strong encryption from front end to back end helps to secure your data.

Layer 7 intelligent routing

Route traffic to back-end server pools with URL path-based routing, and to multiple web applications using host header-based routing.

Efficient SSL offload and certificate management

Scale your web application with SSL offload, and centralize SSL certificate management to reduce encryption and decryption overhead on your servers.

Related products and services

Virtual Network

Forsyn private nettverk, og koble om ønskelig til lokale datasentre

Traffic Manager

Distribuer innkommende trafikk etter høy ytelse og tilgjengelighet

Lastbalansering

Lever høy tilgjengelighet og nettverksytelse til dine applikasjoner

Kom i gang med gratiskontoen med Application Gateway