Azure Database for PostgreSQL

Foretaksklar og heladministrert Community PostgreSQL

Azure Database for PostgreSQL tilbyr en heladministrert, foretaksklar fellesskapsbasert PostgreSQL-database som en tjeneste. PostgreSQL Community-utgaven bistår deg i enkelt å løfte og flytte til skyen ved bruk av språkene og rammeverkene du selv velger. I tillegg får du en innebygd høy tilgjengelighet og egenskap til å skalere i løpet av noen få sekunder, dette betyr at du kan justere når kundebehovene endres. I tillegg får du sikkerhet og forskriftssamsvar uten sidestykke, inkludert Azure IP-fordel, i tillegg til Azures bransjeledende rekkevidde. Alt dette kommer med en fleksibel prismodell slik at du kan velge ressurser for arbeidsbelastningen din uten skjulte kostnader.

Heladministrert Community PostgreSQL

Slipp unna den kompliserte administrasjonen av infrastruktur og databaser ved å kombinere fellesskapsutgaven av PostgreSQL med fordelene ved en heladministrert tjeneste. Med Azure Database for PostgreSQL kan du fokusere på utviklingen av appene dine igjen.

Språkene og strukturene du selv velger

Bruk populære strukturer med åpen kildekode og språk – blant annet C#, C++, Java, Python, Node og PHP – til å levere en fullstendig integrert opplevelse som oppfyller alle apputviklingsbehovene dine.

Skaler på sekunder med innebygd høy tilgjengelighet

Klargjør på noen få minutter og skaler fleksibelt databehandling og lagring uavhengig i løpet av noen få sekunder. Azure Database for PostgreSQL er bygd for å levere høy tilgjengelighet med en SLA på 99,99 prosent, og trenger ingen ekstra konfigurasjon, replikering eller betaling for å sikre at appene kjører når du trenger dem.

Beskytt databasen din og forbedre ytelsen med innebygd intelligens

Azure Database for PostgreSQL bruker innebygd intelligens som lærer de unike databasemønstrene dine og gir tilpassede anbefalinger og innsikt som gjør at du kan maksimere ytelsen til PostgreSQL-databasen. Advanced Threat Protection overvåker databasen døgnet rundt og registrerer potensielle skadelige aktiviteter, og varsler deg ved oppdagelse slik at du kan iverksette tiltak umiddelbart.

Sikkerhet og rekkevidde uten sidestykke

Integrer fullstendig inn i Azure-økosystemet for å benytte deg av fordelene ved et globalt nettverk av Microsoft-datasentre, industriledende sikkerhet og overvåkning døgnet rundt.

Enkel og fleksibel prising

Få alt du trenger med enkel, fleksibel prising – inkludert egenskaper som automatisk databaseoppdatering, automatiske sikkerhetskopier, innebygd overvåkning og sikkerhet uten ekstrakostnader.

Se hvordan bedrifter benytter Azure Database for PostgreSQL for å realisere sitt potensial

Ressurser for utviklere

Kompiler intelligente programmer ved hjelp av Microsoft Cognitive Services og Azure Databse for PostgreSQL

Koble beholdere som kjører i Kubernetes, til Azure Database for PostgreSQL ved å bruke Open Service Broker for Azure

Koble dataene fra appene dine til Power BI for å opprette omfattende, interaktive rapporter med visuelle analyser

Hva kan du utvikle med Azure Database for PostgreSQL?

Lær om brukstilfeller under:

Digitale markedsføringskampanjer

Engasjer kunder over hele verden med rike, personlige, digitale markedsføringsopplevelser. Bygg og lanser raskt digitale kampanjer som automatisk skaleres ut fra kundenes behov.

Mer informasjon

Digital Marketing using Azure Database for PostgreSQLDevelop sophisticated, transformational apps using state of the art machine learning algorithms and integrated visualization tools to get actionable insights and analytics.BrowserCDNCMS on Web AppApplication InsightsAzure Database for PostgreSQLRedis Cache

Løsninger for detaljhandel og e-handel

Utvikle sikre og skalerbare løsninger for e-handel som møter kravene både til kundene og bedriftene. Engasjer kunder gjennom tilpassede produkter og tilbud, behandle transaksjoner raskt og sikkert og fokuser på kundetilfredshet og kundebetjening.

Mer informasjon

Retail and e-commerce using Azure Database for PostgreSQLBuild secure and scalable e-commerce solutions that meet the demands of both customers and business. Engage customers through customized products and offers, process transactions quickly and securely, and focus on fulfillment and customer service.BrowserAzure Database for PostgreSQL(Product Catalog)Azure Database for PostgreSQL(Session State)Azure App ServicesAzure Search(Full-text index)Azure Storage (Logs,static catalog content)Azure HD Insight(Analytics)

Finansadministrasjonsprogrammer

Lagre kritiske data sikkert og lever verdifull analyse og innsikt over aggregerte data til brukere, med innebygd sikkerhet og ytelse.

Mer informasjon

Finance management apps using Azure Database for PostgreSQLSecurely store critical data and provide high-value analytics and insights over aggregated data to users, using in-built security and performance.

Skalerbare nett- og mobilprogrammer

Utvikle raskt engasjerende, høytytende og skalerbare apper på tvers av plattformer for iOS, Android, Windows eller Mac.

Mer informasjon

Scalable web and mobile applications using Azure Database for PostgreSQLRapidly build engaging, performant and scalable cross-platform and native apps for iOS, Android, Windows, or Mac.

Intelligente apper

Utvikle avanserte, transformative apper med det aller nyeste innen maskinlæringsalgoritmer og integrerte visualiseringsverktøy for handlekraftig innsikt og analyse.

Mer informasjon

Intelligent apps using Azure Database for PostgreSQLDevelop sophisticated, transformational apps using state of the art machine learning algorithms and integrated visualization tools to get actionable insights and analytics.

Related products and services

Nettapper

Utvikle og distribuer raskt driftskritiske webprogram i stor skala

Azure Database for MySQL

Administrert MySQL-databasetjeneste for apputviklere

Azure Cache for Redis

Kraftige applikasjoner med høy gjennomstrømning og datatilgang med lav forsinkelse

Opprett en PostgreSQL-databaseserver