V 1. březnu 2023 vyřadíme některé možnosti podpory Azure Site Recovery

Datum publikování: 26 února, 2020

Během našeho investování do funkcí Azure Site Recovery (ASR) se budeme soustředit naše technické úsilí na scénáře zotavení po havárii do Azure. V důsledku toho budeme 1. března 2023 vyřazovat následující scénáře ochrany Azure Site Recovery:

  • Mezi lokalitami vlastněnými zákazníkem, které spravuje System Center Virtual Machine Manager (SCVMM)
  • Z lokalit spravovaných SCVMM do Azure

Jak mne to ovlivní?

1. března 2023 se odeberou všechny existující konfigurace Azure Site Recovery pro tyto scénáře. U těchto scénářů už nebudete moct Azure Site Recovery používat. Odeberou se také všechna data související s replikací.

Co bych měl(a) dělat?

Před 1. března 2023 byste měli změnit konfigurace zotavení po havárii tak, aby používaly Hyper-V do Azure, bez VMM.

Přečtěte si další informace o překonfigurování scénářů ochrany při zotavení po havárii.

  • Retirements