Přeskočit na hlavní obsah

V 1. březnu 2023 vyřadíme některé možnosti podpory Azure Site Recovery

Datum publikování: 26 února, 2020

V rámci pokračujícího investování do funkcí Azure Site Recovery budeme naše technické úsilí zaměřovat na scénáře zotavení po havárii do Azure. V důsledku toho tyto scénáře ze Site Recovery vyřazujeme.

  • Zotavení po havárii mezi místními datacentry s VMwarem nebo fyzickými servery není podporované po 31. prosinci 2020.
  • Zotavení po havárii mezi místními hostiteli Hyper-V spravovanými pomocí System Center Virtual Manager Manageru (VMM) není podporované po 1. březnu 2023.

Po těchto datech nebude možné na portálu zobrazit, spravovat nebo spustit příslušný scénář. Odeberou se také všechna data replikace.

Co mám dělat?

Doporučujeme, abyste před těmito daty nastavili zotavení po havárii virtuálních počítačů VMware nebo Hyper-V do Azure. Pomocí repliky Hyper-V můžete nakonfigurovat zotavení po havárii Hyper-V typu site-to-site, ale nejde ho spravovat pomocí Site Recovery.

Přečtěte si další informace o překonfigurování scénářů ochrany při zotavení po havárii.

  • Retirements