Přeskočit na hlavní obsah

Migrace prostředků IaaS do Azure Resource Manageru nejpozději do 1. března 2023

Datum publikování: 28 února, 2020

Vzhledem k tomu, že Azure Resource Manager teď nabízí všechny možnosti infrastruktura jako služby (IaaS) správy služeb Azure a také nová vylepšení, 1. března 2023 vyřadíme klasické virtuální počítače IaaS z provozu.

Pokud používáte prostředky IaaS z ASM, dokončete migraci nejpozději do 1. března 2023. Doporučujeme vám provést tento přechod dřív a využít v Azure Resource Manageru výhod následujících vylepšených funkcí:

  • Umožňuje nasazování komplexních aplikací prostřednictvím šablon.
  • Zahrnuje škálovatelné paralelní nasazování virtuálních počítačů do skupin dostupnosti.
  • Zajišťuje nezávislou správu životního cyklu pro výpočetní funkce, sítě a úložiště.
  • Ve výchozím nastavení podporuje zabezpečení s využitím vynucování virtuálních počítačů ve virtuální síti.

Jak mne to ovlivní?

Od dnešního dne už zákazníci, kteří aktuálně nepoužívají klasické virtuální počítače IaaS, nemohou vytvářet nové klasické virtuální počítače.

Od 1. března 2023 už zákazníci, kteří používají klasické virtuální počítače IaaS, nebudou mít možnost spouštět klasické virtuální počítače IaaS pomocí ASM. Všechny ostatní virtuální počítače IaaS ve stavu Spuštěno nebo Zastaveno (přiděleno) se převedou do stavu Zastaveno (přidělení zrušeno).

Toto vyřazení z provozu NEBUDE mít vliv na následující služby a funkce Azure: Cloud Services, účty úložiště NEVYUŽÍVANÉ klasickými virtuálními počítači a virtuální sítě NEVYUŽÍVANÉ klasickými virtuálními počítači.

Co bych měl(a) dělat?

Pokud se chcete vyhnout přerušení služeb, nejpozději do 1. března 2023 migrujte vaše prostředky IaaS z klasických virtuálních počítačů IaaS do Resource Manageru. Doporučujeme migrovat dříve, abyste mohli začít využívat vylepšené funkce v Resource Manageru.

Další informace o vyřazení klasických virtuálních počítačů

  • Služba Virtual Machines
  • Retirements

Související produkty