Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Burstování disků na úrovni virtuálních počítačů je teď obecně dostupné pro více typů virtuálních počítačů

Datum publikování: 06 července, 2021

Pro naše řady virtuálních počítačů Dsv4, Dasv4, Ddsv4, Esv4, Easv4, Edsv4, Fsv2 a B je teď povolené burstování disků na úrovni virtuálních počítačů, které virtuálním počítačům umožňuje každý den na krátkou dobu posílit výkon vstupně-výstupních operací a zvýšit propustnost v MiB/s. Virtuálním počítačům to umožňuje hladce zvládat nepředvídané špičky diskových přenosů a rychle zpracovávat dávkové úlohy. S touto novou funkcí nejsou spojené žádné další náklady ani úpravy cen za virtuální počítače a je ve výchozím nastavení povolená.

Příklady scénářů, u kterých burstování pomáhá:

  • Zkrácení času spouštění: Vzhledem k tomu, že virtuální počítač i disk jsou schopné burstovat a jsou při spuštění plně vybavené kredity pro burstování, bude možné vaši instanci spustit mnohem rychleji než dřív.
  • Zpracování dávkových úloh: Některé aplikační úlohy mají cyklickou povahu – po většinu doby jim stačí základní výkon a jenom krátce vyžadují vyšší výkon. Například účetní program, který denně zpracovává transakce vyžadující malý objem diskových přenosů, vyžaduje větší objem diskových přenosů, když na konci měsíce provádí odsouhlasení sestav.
  • Připravenost na provozní špičky: U webových serverů a jejich aplikací může za neočekávaných okolností dojít k prudkému nárůstu provozu. Díky tomu, že webové servery jsou podporované disky a virtuálními počítači s burstováním, dokážou hladce zvládnout provozní špičky a díky zkrácení doby načítání pod velkým tlakem vylepšují zákaznické prostředí.  

Další informace.

  • Azure Disk Storage
  • Spravované disky
  • Features

Související produkty