Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Připravovaná změna e-mailů inteligentního zjišťování Application Insights služby Azure Monitor

Datum publikování: 11 března, 2019

Na základě zpětné vazby od zákazníků od 1. dubna 2019 měníme výchozí role, které dostávají e-mailová oznámení z inteligentního zjišťování Application Insights služby Azure Monitor. Tato funkce aktivně analyzuje telemetrii odesílanou vaší aplikací a upozorní vás v případě, že zjistí neobvyklé vzory nebo problémy.

V současné době inteligentní zjišťování ve výchozím nastavení posílá e-mailová oznámení rolím Vlastník předplatného, Přispěvatel předplatného a Čtenář předplatného. Tyto role často zahrnují uživatele, kteří se aktivně nepodílejí na monitorování, a řada z těchto uživatelů tak dostává oznámení zbytečně. Za účelem zlepšení této situace chystáme změnu, po které se e-mailová oznámení budou ve výchozím nastavení posílat pouze rolím Čtenář monitorování a Přispěvatel monitorování.

Tato změna se projeví u všech pravidel inteligentního zjišťování s výjimkou následujících:

  • Pravidla inteligentního zjišťování označená jako verze Preview. Tato pravidla v současné době nepodporují e-mailová oznámení.
  • Pravidlo anomálií selhání. Toto pravidlo začne cílit na nové výchozí role po migraci z platformy Upozornění Classic na platformu Sjednocená upozornění. (Další informace najdete v dokumentaci ke službě Azure Monitor.)

Pokud chcete zajistit, aby se e-mailová oznámení z inteligentního zjišťování posílala relevantním uživatelům, je potřeba tyto uživatele přiřadit k roli předplatného Čtenář monitorování nebo Přispěvatel monitorování. Pokud chcete přiřadit uživatele k některé z těchto rolí pomocí webu Azure Portal, postupujte podle kroků popsaných v článku Přidání přiřazení role.

Poznámka: Tato změna se neprojeví u konkrétních příjemců oznámení inteligentního zjišťování nakonfigurovaných pomocí možnosti Další příjemci e-mailů v nastavení pravidel. Tito příjemci budou dál dostávat e-mailová oznámení.

Pokud k této změně máte nějaké dotazy nebo vám něco není jasné, kontaktujte nás na adrese smart-alert-feedback@microsoft.com.

  • Application Insights
  • Azure Monitor
  • Features

Související produkty