Podpora pro zprovoznění poznámkových bloků Azure Databricks

Publikováno dne pondělí 9. dubna 2018

Do Azure Data Factory jsme přidali aktivitu poznámkového bloku Azure Databricks. Nyní můžete poznámkové bloky Databricks zprovoznit v Data Factory.  

Další informace:

Related feedback