Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Zjednodušení procesů analýzy dat s využitím událostí ADLS Gen2 v Azure Event Gridu

Datum publikování: 04 listopadu, 2019

Azure Data Lake Storage (ADLS) Gen2 může nově do služby Azure Event Grid publikovat události, které mohou zpracovat odběratelé, jako jsou webhooky, Azure Event Hubs, Azure Functions a Logic Apps. Prostřednictvím této funkce je možné automaticky zachytávat jednotlivé změny souborů a adresářů v ADLS Gen2 a zpřístupnit je datovým architektům pro vytváření bohatých analytických platforem pro velké objemy dat, které využívají architektury řízené událostmi.

Pro Azure Data Lake Storage Gen2 se zpřístupní tyto události: BlobCreated, BlobDeleted, BlobRenamed, DirectoryCreated, DirectoryDeleted a DirectoryRenamed.

Schéma událostí Azure Event Gridu pro Blob Storage

Další informace najdete tady.

  • Event Grid
  • Azure Data Lake Storage
  • Features
  • Services

Související produkty