Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Obecná dostupnost: Obecná dostupnost inventáře softwaru a analýzy závislostí bez agentů se službou Azure Migrate

Datum publikování: 08 prosince, 2022

Funkce služby Azure Migrate pro inventarizaci softwaru a analýzu závislostí bez použití agentů jsou teď obecně dostupné pro virtuální počítače Hyper-V a fyzické servery nebo servery provozované v jiných veřejných cloudech, jako je AWS nebo GCP. Můžete inventarizovat nainstalované aplikace, role a funkce a provádět analýzu závislostí na zjištěných serverech se systémem Windows a Linux bez nutnosti instalace jakýchkoli agentů. Analýza závislostí bez agentů vám pomůže identifikovat a pochopit závislosti mezi servery a podporuje shromažďování dat závislostí až pro 1 000 serverů současně. 

Tyto funkce vám pomohou vytvořit vysoce spolehlivé plány migrace do Azure seskupením souvisejících serverů.  

Další informace najdete v blogovém příspěvku k funkcím a dokumentaci ke službě Azure Migrate. 

  • Kurz inventarizace softwaru
  • Kurz analýzy závislostí bez agentů
  • Features
  • Management