Přeskočit navigaci
NYNÍ K DISPOZICI

Azure HDInsight – Zjednodušení správy pravidel NSG s využitím značek služby

Datum publikování: 22 listopadu, 2019

Azure HDInsight teď podporuje použití značek služby ke zjednodušení správy příchozích pravidel skupiny zabezpečení sítě (NSG). Značky služeb Azure seskupují několik IP adres pod jednu uživatelsky přívětivou značku. Správcům stačí při vytváření pravidel odkazovat na značky a Microsoft zajistí aktuálnost příslušných IP adres. Toto vylepšení možností správy teď můžou využívat správci, kteří zajišťují údržbu clusterů Azure HDInsight.

Dříve museli správci při zřizování clusterů HDInsight do příchozích pravidel NSG chránících přístup ke clusterům explicitně přidat až 6 IP adres pro správu služby HDInsight. Tento ruční proces byl náchylný k chybám, protože IP adresy se v jednotlivých oblastech lišily. Jakékoli změny IP adres navíc měly vliv na zřizování nových clusterů i provoz stávajících clusterů. Správce musel monitorovat změny IP adres a ručně aktualizovat pravidla NSG.

Díky nově zavedené značce služby Azure HDInsight teď správcům stačí do pravidel NSG přidat jednu globální značku služby HDInsight. Clustery HDInsight tak budou moct monitorovat a spravovat služby správy HDInsight ve všech oblastech. Pokud se změní IP adresy služeb správy HDInsight, značky služby se automaticky aktualizují a nedojde k přerušení připojení ke clusterům HDInsight. Správci se nemusí starat o monitorování změn a aktualizaci pravidel NSG.

Zákazníci s ještě více omezujícími zásadami zabezpečení sítě můžou místo jedné globální značky služby používat místní značky služby HDInsight. Podobně jednoduché je i nastavení a stále není potřeba aktivně monitorovat změny IP adres.

Další podrobnosti najdete v tématu Značky služby Azure HDInsight pro skupiny zabezpečení sítě (NSG).

  • HDInsight
  • Features
  • Security

Související produkty