VE VÝVOJI

Zjišťování domovské sféry během přihlášení pro služby Microsoft 365

Updated: 10 dubna, 2019

Měníme chování přihlašovací stránky Azure Active Directory (Azure AD), abychom zlepšili možnosti využití a udělali prostor pro nové metody ověřování. Během přihlášení Azure AD určí, kde se uživatel musí ověřit. Azure AD si přečte organizační a uživatelská nastavení pro uživatelské jméno zadané na přihlašovací stránce a na jejich základě se inteligentně rozhoduje. Jedná se o krok k budoucnosti bez hesel, který podporuje další přihlašovací údaje, jako je FIDO 2.0. Tato změna je původně zacílená na spravované domény a začne se nasazovat během května 2019. Do federovaných domén se ale do konce roku 2019 nezačne zavádět. Přesná data zavedení pro federované domény závisí na zpětné vazbě od zákazníků.

V rámci tradičního zjišťování domovské sféry mohl uživatel Azure Active Directory chybně zadat svoje uživatelské jméno, a přesto přejít na obrazovku své organizace pro zadání přihlašovacích údajů. K tomu dojde, když uživatel správně zadá název domény organizace. Toto chování ale neumožňuje další rozlišování a přizpůsobení prostředí pro jednotlivé uživatele. V rámci nového přihlašovacího chování Azure Active Directory zkontroluje, jestli uživatelské jméno zadané na přihlašovací stránce existuje v určené doméně, nebo přesměruje uživatele, aby zadal svoje přihlašovací údaje.

Kromě vylepšeného přihlašovacího prostředí tato změna také zahrnuje mechanismus, který pomáhá předcházet zneužití rozsáhlých výčtů uživatelských jmen, a inteligentnější a relevantnější chybové zprávy. Další informace o těchto funkcích najdete v tématu věnovaném zjišťování domovské sféry pro přihlašovací stránky Azure Active Directory.

Důležité

Pokud vy nebo vaše organizace využíváte postupy, které závisejí na původním chování, je důležité aktualizovat dokumentaci k ověřování a přihlašování zaměstnanců a proškolit zaměstnance, aby pro přihlášení využívali uživatelské jméno Azure Active Directory.

  • Azure Active Directory (AD)
  • Features
  • Services