Přeskočit na hlavní obsah
NYNÍ K DISPOZICI

Galerie sdílených imagí Azure je teď všeobecně dostupná

Datum publikování: 06 května, 2019

S potěšením oznamujeme, že galerie sdílených imagí je teď všeobecně dostupná ve všech oblastech veřejného cloudu. Díky galerii sdílených imagí můžou zákazníci snadno spravovat, sdílet a distribuovat vlastní image virtuálních počítačů v rámci oblastí Azure a mezi nimi. Tady je stručný přehled klíčových možností této funkce:

Efektivní správa imagí využívající seskupování a správu verzí prostřednictvím tří nových prostředků ARM, které jsme do této funkce začlenili.

Sdílení imagí mezi předplatnými a tenanty s využitím řízení přístupu na základě role (RBAC). Sdílení imagí virtuálních počítačů mezi tenanty Azure AD je obzvlášť užitečné v případě, že infrastruktura vaší organizace zahrnuje víc tenantů.

Globální distribuce imagí podle potřeb vaší organizace. Stačí určit cílové oblasti a image se globálně replikují.

Škálování nasazení s možností uchovávat repliky imagí v každé oblasti podle požadavků na škálování.

Vysoká dostupnost imagí díky účtům zónově redundantního úložiště v oblastech, které podporují zóny dostupnosti. Zónově redundantní úložiště nabízí vyšší odolnost imagí proti selháním jednotlivých zón.

Dostupnost podle oblastí:

Galerie sdílených obrázků teď jako cílové oblasti podporuje všechny oblasti veřejného cloudu Azure a jako zdrojové oblasti všechny veřejně dostupné oblasti veřejného cloudu Azure s výjimkou oblastí Jižní Afrika.

Ceny:

Za použití služby galerie sdílených obrázků se neúčtují žádné poplatky navíc. Budete platit jen tyto poplatky:

1.        Poplatky za úložiště za verze imagí a repliky v jednotlivých oblastech – zdrojové a cílové

2.        Poplatky za výchozí přenosy dat při replikaci mezi oblastmi

Začínáme:

CLI, PowerShell, Azure Portal, API, šablony pro rychlé zprovoznění, Terraform, .NET a Java

  • Služba Virtual Machines
  • Features
  • Management

Související produkty