NYNÍ K DISPOZICI

Kolace na úrovni serveru v MI jsou globálně dostupné

Datum publikování: 18 dubna, 2019

Pokud využíváte místní instance SQL Serveru s vlastní kolací na úrovni serveru, můžete je teď migrovat do Azure SQL MI beze změn příslušných databází a aplikací. Možnost konfigurace vlastních kolací pro spravované instance je teď obecně dostupná a umožňuje vytvářet v cloudu plně spravované instance PaaS, které přesně odpovídají kolaci vašich místních instancí SQL Serveru. Pokud chcete migrovat úlohy z místního SQL Serveru, ověřte vaši aktuální kolaci pomocí SELECT SERVERPROPERTY (N'Collation') a použijte tuto hodnotu k vytvoření nové spravované instance.

Zavedení funkce kolace na úrovni serveru umožňuje snadno migrovat vaše místní databáze do spravované instance s jistotou, že všechny dotazy využívající objekty, které závisejí na kolaci na úrovni serveru, budou po dokončení migrace fungovat a nebude nutný refaktoring.

Vlastní kolaci na úrovni serveru je možné konfigurovat během vytváření spravované instance prostřednictvím webu Azure Portal, Azure PowerShell nebo Azure CLI. Po vytvoření instance už ji nejde změnit.

Další informace o konfigurování kolace na úrovni serveru během vytváření instance najdete v tématu věnovaném postupu při vytváření spravovaných instancí.

  • Features