Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Modul pravidel pro Azure Front Door Service je teď k dispozici ve verzi Preview

Datum publikování: 13 května, 2020

Přizpůsobte chování koncového bodu služby Front Door využitím modulu pravidel ve službě Azure Front Door Service (ve verzi Preview).

Pomocí modulu pravidel můžete přizpůsobit, jak se zpracovávají požadavky HTTP na hraničních zařízeních. Různé kombinace akcí a podmínek shody poskytují konkrétní kontrolu nad tím, kdo z uživatelů dostane jaký obsah, a umožňují dynamicky obsluhovat obsah na základě příchozích požadavků. Tato možnost zajišťuje celou řadu nových scénářů ve službě Azure Front Door Service, mimo jiné:

  • Vynucení HTTPS a zajištění, aby všichni koncoví uživatelé interagovali s obsahem prostřednictvím zabezpečeného připojení.
  • Implementace záhlaví zabezpečení jako ochrany před ohroženími zabezpečení v prohlížeči, jako jsou HTTP Strict-Transport-Security (HSTS), X-XSS-Protection, Content-Security-Policy, X-Frame-Options a také záhlaví Access-Control-Allow-Origin pro scénáře CORS. Atributy založené na zabezpečení je také možné definovat s využitím souborů cookie.
  • Směrování požadavků na mobilní nebo desktopovou verzi vaší aplikace na základě vzorů v obsahu hlaviček požadavků, souborů cookie nebo řetězců dotazů.
  • Použití možností přesměrování pro vrácení přesměrování 301/302/307/308 klientům a přesměrování na nové názvy hostitelů, cesty nebo protokoly.
  • Dynamická úprava konfigurace ukládání do mezipaměti pro trasu na základě příchozích požadavků.
  • Přepis cesty URL požadavku a přesměrování tohoto požadavku na vhodný back-end ve vašem nakonfigurovaném back-endovém fondu.

Modul pravidel je navržený tak, aby zvládnul kompletní spektrum scénářů. Úplný seznam podmínek shody a akcí najdete v dokumentaci. Stejně jako všechny ostatní funkce služby Azure Front Door Service, je i modul pravidel podporovaný na webu Azure Portal, v rozhraní příkazového řádku a v PowerShellu.

Další informace

Přečíst příspěvek na blogu

Kurz konfigurace na webu Azure Portal a v rozhraní příkazového řádku

  • Azure Front Door (klasické)
  • Services

Související produkty