Přeskočit navigaci
NYNÍ K DISPOZICI

Azure Storage – Předvolby směrování jsou teď obecně dostupné

Datum publikování: 10 března, 2021

Předvolby směrování pro Azure Storage poskytují flexibilitu při výběru způsobu směrování síťového provozu mezi klienty mimo Azure a účty úložiště. Umožňují optimalizovat z hlediska zajištění mimořádné spolehlivosti a výkonu sítě, nebo z hlediska zajištění nižších nákladů. Nově máte možnost směrovat síťový provoz k veřejnému koncovému bodu vašeho účtu úložiště s využitím globální sítě Microsoftu nebo prostřednictvím veřejného internetu. Globální síť Microsoftu zajišťuje mimořádnou spolehlivost a špičkový výkon, zatímco využití sítě poskytovatele internetových služeb pomáhá zajistit efektivitu z hlediska nákladů.

Ve výchozím nastavení síťový provoz mezi klienty mimo Azure a účtem úložiště vždycky využívá globální síť Microsoftu (doposud nebyla jiná možnost). Nově můžete v hlavních oblastech Azure, kde je tato funkce dostupná, změnit konfiguraci předvoleb směrování pro výchozí veřejný koncový bod na využití sítě poskytovatele internetových služeb. Navíc máte možnost pro vaše účty úložiště publikovat další koncové body specifické pro konkrétní trasy. Tyto koncové body budou vždycky směrovat provoz mezi klienty mimo Azure a účtem úložiště přes odpovídající cestu.

Na této konfiguraci teď budou záviset vaše ceny za výchozí internetový přenos dat pro přenos odchozích dat ze služby Azure Storage.

Směrování přes globální síť Microsoftu

Globální síť Microsoftu je jednou z největších sítí na světě a v současné době zahrnuje víc než 165 000 mil optických vláken a víc než 180 umístění POP (Point of Presence). Naše síť je vysoce kvalitní, poskytuje několik redundantních vedení optických vláken a provoz je inteligentně upravený tak, aby se zajistila vysoká spolehlivost a výkon. Internetový provoz vstupuje a vystupuje ze sítě Microsoftu v umístění POP, které je nejblíže klientovi, aby se zajistilo optimalizované síťové prostředí (směrování typu „cold potato“).

Směrování prostřednictvím tranzitní sítě poskytovatele internetových služeb

Nová konkurenceschopná úroveň výchozího přenosu dat minimalizuje průchod globální sítí Microsoftu a maximalizuje průchod tranzitní sítí poskytovatele internetových služeb. Internetový provoz vstupuje a vystupuje ze sítě Microsoftu v umístění POP, které je nejblíže oblasti vašeho účtu úložiště (směrování typu „hot potato“).

Další informace.

  • Účty úložiště
  • Features

Související produkty