Přeskočit na hlavní obsah
VE VÝVOJI

Vyřazení z provozu: Vyřazení scénářů Azure Database Migration Service (klasické) – SQL Server z provozu

Datum publikování: 17 března, 2023

Scénáře Azure Database Migration Service (klasické) – SQL Server se 15. března 2026 vyřadí z provozu. Do 15. března 2026 můžete ke službě Azure Database Migration Service přistupovat na webu Azure Portal nebo prostřednictvím rozšíření Azure SQL Migration pro Azure Data Studio využívajícího nejnovější verzi služby Azure Database Migration Service.

Scénáře Azure Database Migration Service (klasické) – SQL Server se po 15. březnu 2026 přestanou podporovat. Od 1. srpna 2023 už nebude možné vytvářet nové prostředky služby Database Migration Service (klasické) pro scénáře využívající SQL Server. Prostředky vytvořené před tímto datem se ale budou podporovat až do 15. března 2026.

Pokud v současné době používáte službu Azure Database Migration Service (klasické) pro migraci na databázové služby Azure SQL – SQL server na virtuálním počítači Azure, Azure SQL Managed Instance a Azure SQL DB, můžete ke scénářům využívajícím SQL Server ve službě Azure Database Migration Service přistupovat prostřednictvím webu Azure Portal nebo začít používat rozšíření Azure SQL Migration pro Azure Data Studio využívající nejnovější verzi služby Azure Database Migration Service.  

Do 15. března 2026 můžete ke službě Azure Database Migration Service přistupovat prostřednictvím webu Azure Portal nebo začít využívat rozšíření Azure SQL Migration pro Azure Data Studio využívající nejnovější verzi služby Azure Database Migration Service k migraci instancí systému SQL Server do Azure.

Poznámka: Scénářů služby Azure Database Migration Service (klasické) pro jiné technologie, jako jsou MySQL, PostgreSQL a Mongo, se toto vyřazení z provozu netýká.

  • Azure Database Migration Service (klasická)
  • Retirements