Přeskočit navigaci
VE VERZI PREVIEW

Verze Public Preview: Koncové body služeb virtuální sítě pro Azure Database for MariaDB

Datum publikování: 05 prosince, 2018

S radostí oznamujeme verzi Public Preview koncových bodů služeb virtuální sítě pro Azure Database for MariaDB ve všech oblastech, kde je tato služba dostupná.

Pomocí koncových bodů služby virtuální sítě můžete izolovat možnosti připojení k vašemu logickému serveru jenom z podsítě nebo sady podsítí v rámci vaší virtuální sítě. Provoz do Azure Database for MariaDB z vaší virtuální sítě vždycky probíhá v rámci páteřní sítě Azure. Tato přímá trasa se upřednostňuje oproti jakýmkoli konkrétním trasám, které způsobují internetový provoz ve virtuálních zařízeních nebo v místním prostředí.

Za přístup k virtuální síti prostřednictvím koncových bodů služeb se neúčtuje nic navíc.

Přečtěte si víc o koncových bodech služeb virtuální sítě o postupu při jejich konfiguraci s využitím webu Azure Portal nebo rozhraní příkazového řádku Azure

  • Azure Database for MariaDB
  • Virtual Network
  • Features
  • Microsoft Connect