Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Verze Public Preview: Vazby typů SDK

Datum publikování: 15 února, 2023

Aktivační události a vazby služby Azure Functions umožňují autorům funkcí snadno integrovat zdroje událostí a dat. U většiny jazyků podporovaných službou Functions byly aktivační události a vazby omezeny na jednoduché typy, které se předávají do signatury funkce. Služba Functions dnes představuje podporu dalších typů, například typů ze sad Azure SDK, ve verzi Preview. Počáteční verze Preview bude podporovat izolovaný pracovní proces .NET a vstupní vazby a aktivační události objektů blob Azure. Tato možnost bude v budoucnu rozšířena na další rozšíření a jazyky.

Nyní může funkce .NET v izolovaném pracovním procesu začít například předáním třídy BlobClient. Pomocí tohoto typu může funkce streamovat data inkrementálně a zpracovávat větší objekty blob než dříve. U některých úloh může dojít i ke zlepšení propustnosti. Autoři funkcí by měli vědět, že pokud se výraz vazby opírá o data aktivační události, nemůže být samotná aktivační událost jedním z nově podporovaných typů.

Více informací o této podpoře najdete v dokumentaci. Jakékoli problémy prosím nahlaste v úložišti GitHub pro izolované pracovní procesy .NET.

  • Azure Functions
  • Features

Související produkty