Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Verze Public Preview: Export protokolů Azure Monitoru do několika cílových umístění

Datum publikování: 25 května, 2021

Nově můžete v pracovním prostoru Log Analytics vytvořit deset pravidel pro export dat a flexibilně rozhodovat o tom, které tabulky se budou exportovat a do kterého cílového místa. Můžete definovat až deset povolených pravidel pro 10 různých cílů (účty úložiště nebo centra událostí). Tato změna umožňuje řešit následující otázky:

  • Omezení rychlosti centra událostí – pokud cílové umístění dosáhne maxima automatického rozšiřování (20 TU) nebo maximálního podporovaného limitu pro SKU Standard, vytvořte další pravidla exportu do jiného oborů názvů a rozdělte tabulky mezi ně.
  • Omezení rychlosti účtu úložiště – pokud cílové umístění dosáhne limitu (10 Gb/s v USA a Evropě), vytvořte další pravidla exportu do jiného účtu úložiště a rozdělte tabulky mezi ně.
  • Ne všechny protokoly jsou relevantní pro stejnou obchodní jednotku – různé protokoly je možné exportovat do různých cílových umístění.

Další informace.

  • Azure Monitor
  • Features
  • Management

Související produkty