Přeskočit navigaci
VE VERZI PREVIEW

Verze Public Preview: Spuštění konektoru protokolů Azure Monitoru v přesném časovém rozsahu

Datum publikování: 02 února, 2022

S využitím konektoru protokolů Azure Monitoru můžete automatizovat dotazy na pracovní prostory Log Analytics a komponenty Application Insights, aby bylo možné vypsat nebo vizualizovat výsledky. Vlastnost časového rozsahu konektoru je možné nastavit buď na hodnotu Nastaveno v dotazu, kdy se časový filtr objeví v dotazu, nebo na relativní hodnotu (poslední hodina, posledních 12 hodin atd.). Zlepšete prošetřování s využitím přesného časového rozsahu a využijte scénáře, jako je diagnostika incidentu upozornění.

Další informace.

  • Azure Monitor
  • Features
  • Management
  • Services

Související produkty