Přeskočit na hlavní obsah
VE VERZI PREVIEW

Verze Public Preview: Důvěrné kontejnery v ACI

Datum publikování: 01 března, 2023

Důvěrné kontejnery v ACI, které je teď k dispozici ve verzi Public Preview, umožňují spouštět kontejnery v důvěryhodném provozním prostředí (TEE), které poskytuje hardwarovou ochranu důvěrnosti a integrity kontejnerových úloh. TEE v současné době podporuje hardware AMD Secure Nested Paging (SEV-SNP).   

Důvěrné kontejnery v ACI jsou podporované jako nová položka SKU, kterou můžete zvolit při nasazování úlohy. Pro úlohy zpracovávající vysoce citlivá data poskytuje následující výhody:  

  • Možnost migrovat úlohu metodou „lift and shift“ do důvěrného prostředí, aniž by bylo nutné přebírat závislost na důvěrných výpočetních knihovnách.
  • Šifrování dat v paměti pomocí vyhrazeného hardwarového klíče pro každou skupinu kontejnerů, který pomáhá chránit před útoky ze strany škodlivých komponent hypervisoru nebo operačního systému. 
  • Podpora vzdáleného ověření identity umožňující přijímající straně před zpracováním citlivých dat ověřit, že služba běží v TEE. V rámci důvěrných kontejnerů v ACI agent ověří pravost hardwarových a aplikačních komponent, kterou lze ověřit prostřednictvím služby vzdáleného ověřování identit před uvolněním citlivých dat do TEE.

Další informace o této verzi Public Preview najdete v oznámení na blogu a dokumentaci

  • Container Instances
  • Features

Související produkty